Centrálny register zmlúv

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Máj 2024
Zmluva o výpožičke
UVVaUVTOS-01411/32-KE-2024
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Košice-Šaca Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Košice
2. Máj 2024
kúpna zmluva
UVVaUVTOS-01656/32-KE-2024
7 993,44 € CORTEC s.r.o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Košice
30. Apríl 2024
Dohoda o dodávke potravín
UVVaUVTOS-01423/36-KE-2024
28 434,10 € TATRAPEKO, a.s. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Košice
23. Apríl 2024
zmluva o dielo
ÚVV a ÚVTOS-01498/32-KE-2024
39 949,53 € STAV RD s.r.o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Košice
23. Apríl 2024
zmluva o dielo
ÚVV a ÚVTOS-01494/32-KE-2024
11 920,80 € WinStyle s.r.o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Košice
11. Marec 2024
Dohoda o spolupráci v oblasti vzdelávania
UVVaUVTOS-00947/23-KE-2024
0,00 € Stredná odborná škola priemyselných technológií Košice-Šaca Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Košice
4. Marec 2024
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu
UVVaUVTOS-04279/35-KE-2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Košice
31. Január 2024
podniková kolektívna zmluva pre zamestnancov ZVJS v ÚVV a ÚVTOS Košice na rok 2024
UVVaUVTOS-38404/KE-2024
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu ZVJS pri ÚVV a ÚVTOS Košice Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Košice
31. Január 2024
podniková kolektívna zmluva pre príslušníkovZVJS v ÚVV a ÚVTOS Košice na rok 2024
UVVaUVTOS-38405/KE-2024
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu ZVJS pri ÚVV a ÚVTOS Košice Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Košice
31. Január 2024
zmluva o využití sociálneho fondu pre príslušníkov a zamestnancov ZVJS v ÚVV a ÚVTOS Košice na rok 2024
UVVaUVTOS-38406/KE-2024
Doplnená
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu ZVJS pri ÚVV a ÚVTOS Košice Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Košice
30. November 2023
zmluva o vykonávaní prác
UVVaUVTOS-04055/34-KE-2023
Doplnená
3,20 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Košice DONO, spol. s r.o.
5. December 2023
zmluva o vykonávaní prác
UVVaUVTOS-04073/34-KE-2023
3,25 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Košice 91 s.r.o.
7. December 2023
zmluva o vykonávaní prác
UVVaUVTOS-04074/34-KE-2023
3,20 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Košice KBZ, spol. s r.o.
12. December 2023
zmluva o vykonávaní prác
UVVaUVTOS-04153/34-KE-2023
3,20 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Košice Mestský súd Košice
12. December 2023
zmluva o vykonávaní prác
UVVaUVTOS-04155/34-KE-2023
3,20 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Košice Krajský súd v Košiciach
20. December 2023
Zmluva o vykonávaní prác
UVVaUVTOS-04152/34-KE-2023
3,40 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Košice KMGroup spol. s r.o.
2. November 2023
Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny
UVVaUVTOS-02688/32-KE-2023
210,60 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Košice
2. November 2023
Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny
UVVaUVTOS-02689/32-KE-2023
93,60 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Košice
8. December 2023
zmluva o nájme služobného bytu
ÚVVaÚVTOS- 04063/32-KE-2023
71,65 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Košice anonymizovaný
12. December 2023
zmluva o nájme služobného bytu
ÚVVaÚVTOS- 04065/32-KE-2023
76,28 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Košice anonymizovaný