Centrálny register zmlúv

Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Júl 2013
zmluva o úhrade preddavkov za tovar
4_2012
0,00 € JYSK, s.r.o Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
8. Júl 2013
zmluva o úhrade preddavkov za tovar
3_2012
0,00 € Electro World s.r.o Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
8. Júl 2013
Zmluva o úhrade preddavkov za tovar
2_2012
0,00 € Dr.Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
8. Júl 2013
Zmluva o poskytnutí preddavkov
1_2012
0,00 € WebHouse, s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
23. Máj 2014
Komisionárska zmluva
1/2014
0,00 € Le Cheque Dejeuner s.r.o Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
20. Október 2014
Zmluva o pripojení
A3645183
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
28. Január 2015
Zamestnávateľská zmluva
37945041/PO1910
0,00 € ING Tatry-Sympatia d.d.s.,a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
20. Február 2015
Zmluva o poskytovan verejných služieb
A8360998
Doplnená
0,00 € Orangr Slovensko a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
11. Apríl 2016
Zmluva o poskytovaní verej. služieb
2029950424
Doplnená
0,00 € TELECOM Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
11. Apríl 2016
Komsionárska zmluva
K2/2015
0,00 € Le cheque dejeneuner s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
12. Apríl 2016
o bezpaltnom prevode majtku
5/NP/51/2015
0,00 € Výskumný ústav detskej psyvhológie a patopsychológie Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
25. Júl 2016
Komisionárska zmluva
2/2016
Doplnená
0,00 € Le cheque dejeuner Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
6. Február 2017
Nájom nebytových priestorov
9/2016
0,00 € ZŠ Jarovnice Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
9. Marec 2017
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
9915033803
Doplnená
0,00 € SlovakTelecom Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
30. Marec 2017
Dohoda o podstúpení práv a prevzatí povinnosti zo zmluvy o pipojeníí a poskytovaní telekomunikačných služieb prístup do siete Internet
1/2017
0,00 € JaMiNet Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
12. December 2017
Komisionárska zmluva
24112017
0,00 € Le cheque dejeuner Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
20. Február 2018
Zmluva o pripojení
20180468
0,00 € BW-net profi, s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
21. Marec 2018
Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar/službu
32018
0,00 € Lirikos Invest-Hotel International Prague Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
21. Marec 2018
Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar/službu
2017
0,00 € Hladamfarby.sk Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
21. Marec 2018
Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar/službu
32017
0,00 € Internet Mall Slovakia Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov