Centrálny register zmlúv

Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Október 2020
Dohoda k použitiu cestného mot. vozidla na pr. cestu
13/2020
0,00 € Mgr. Barbora Molčanová Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
26. Október 2020
Dohoda k použitiu CMV na pr. cesty
14/2020
0,00 € Mgr. Monika Angelovičová Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
26. Február 2021
Zmluva o úhrade preddavkov za posk. tovar, službu
16/2020
0,00 € Libristo Media, s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
1. Marec 2021
Dohoda k použitiu cestného mot. vozidla na pr. cestu
1/2021
0,00 € Mgr. Monika Angelovičová Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
4. Marec 2021
Dohoda k použitiu cestného mot. vozidla na pr. cestu
2/2021
0,00 € PhDr. Jana Kolpáková Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
12. Marec 2021
Zmluva o úhrade preddavkov za posk. tovar, službu
17/2020
0,00 € Relia, s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
24. Marec 2021
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
4/2021
0,00 € JUDr. Zuzana Karaffová Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
7. Apríl 2021
Kolektívna zmluva 2021
3/2021
0,00 € ZO OZ PŠaV na Slovensku pri CPPPaP Sabinov Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
17. August 2021
Zmluva o úhrade preddavkov za posk. tovar, službu
6/2021
0,00 € WebSupport, s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
24. August 2021
Zmluva a výpožičke č.1/2021
7/2021
0,00 € Základná škola Jarovnice č. 192 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
28. Február 2022
Kolektívna zmluva 2022
1/2022
0,00 € ZO OZ PŠaV na Slovensku pri CPPPaP Sabinov Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
20. Apríl 2022
Dohoda k použitiu cestného mot. vozidla na pr. cestu
02/2022
0,00 € Mgr. Marián Terifaj Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
26. Máj 2022
Dohoda k použitiu cestného mot. vozidla na pr. cestu
4/2022
0,00 € PhDr. Jana Takáčová Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
20. September 2022
Zmluva o úhrade preddavkov za posk. tovar, službu
6/2022
0,00 € Asociácia správcov registratúry Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
8. December 2022
Dohoda o spolupráci
07/2022
0,00 € Základná škola s materskou školou, Nižný Slavkov 72 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
8. December 2022
Dohoda o spolupráci
08/2022
0,00 € Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
8. December 2022
Dohoda o spolupráci
09/2022
0,00 € Základná škola, Komenského 13, Sabinov Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
8. December 2022
Dohoda o spolupráci
10/2022
0,00 € Základná škola, Jarovnice 192 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
8. December 2022
Dohoda o spolupráci
11/2022
0,00 € Základná škola s materskou školou, Krivany 1 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
8. December 2022
Dohoda o spolupráci
12/2022
0,00 € Základná škola, Komenského 113, Lipany Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov