Centrálny register zmlúv

Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Jún 2023
Dohoda o zabezpečení odbornej praxe pre študentov
17/2023
0,00 € Súkromné gymnázium DSA Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
4. September 2023
Dohoda o použití CMV na pr. cesty
20/2023
0,00 € PaedDr. Lucia Vandžurová Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
2. Január 2024
Dohoda o použití CMV na pr. cesty
24/2023
0,00 € Mgr. Júlia Rabatinová Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
2. Január 2024
Dohoda o použití CMV na pr. cesty
25/2023
0,00 € PaedDr. Lucia Vandžurová Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
2. Január 2024
Dohoda o použití CMV na pr. cesty
26/2023
0,00 € Mgr. Barbora Kapitančíková Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
2. Január 2024
Dohoda o použití CMV na pr. cesty
27/2023
0,00 € Mgr. Mária Janičová Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
2. Január 2024
Dohoda o použití CMV na pr. cesty
28/2023
0,00 € PhDr. Alena Kollárová, PhD. Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
2. Január 2024
Dohoda o použití CMV na pr. cesty
29/2023
0,00 € PhDr. Jana Takáčová Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
2. Január 2024
Dohoda o použití CMV na pr. cesty
30/2023
0,00 € Mgr. Mária Jeleňáková Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
2. Január 2024
Dohoda o použití CMV na pr. cesty
31/2023
0,00 € Mgr. Marián Terifaj Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
31. August 2012
Dodatok/Špecifikácia k zmluve
TP/B0215222
Doplnená
14,39 € Slovak Telekom, a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
31. August 2012
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
6115678
20,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
20. September 2023
Nájomná zmluva
21/2023
20,00 € Gol Centrum Resort, s.r.o. Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
31. August 2012
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
A6147159
Doplnená
24,90 € Orange Slovensko, a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
20. Október 2014
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
A3645180
Doplnená
39,99 € Orange Slovensko, a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
31. August 2012
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
6115361
39,99 € Orange Slovensko, a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
20. Október 2014
Zmluva o podnájme gastro zariadenia
01
Doplnená
70,00 € EuroCoffee s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
29. November 2021
Povinné zmluvné poistenie
10/2021
105,53 € ČSOB Poisťovňa, a.s Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
30. December 2019
Kúpna zmluva a dohoda o splátkach
8/2019
165,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
25. Január 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
A21463968
Doplnená
288,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov