Centrálny register zmlúv

Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. November 2021
Poistná zmluva
11/2021
336,54 € ČSOB Poisťovňa, a.s Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
1. Júl 2022
Darovacia zmluva
5/2022
350,00 € M.B.P. Prešov, s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
13. Marec 2015
Dodatok k zmluve o zabezpečení činnosti
1
396,00 € Kriško s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
28. Marec 2018
Dohoda o zabezpečení adaptačného vzdelávania odb. zamestnanca
1/2018/D
512,64 € ZŠ s MŠ Brezovica Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
25. November 2021
Dodatok k zmluve o poskyt. ver. služieb
8/2021
Doplnená
926,16 € Slovak Telekom, a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
3. Apríl 2012
Zmluva o výpožičke
1/2012
1 774,70 € Špeciálna základná škola, SNP 15, Sabinov Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
10. Január 2018
Darovacia zmluva
12018
2 000,00 € Nadácia ESET Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
4. September 2023
Zmluva o nájme software ServisInfo pre spracovanie dát a poskytnutie licencie a ďalších služieb číslo 230727
18/2023
5 347,20 € TechNet Systems, s.r.o. Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
8. Júl 2013
Zmluva nadodávku stavebno-montážnych prác
28062013-Ks
9 041,63 € KRAGAS-Dušan Kravec Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
24. November 2021
Zmluva o predaji motorového vozidla 2125260
9/2021
11 450,00 € AutoMarket Trenčín, s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov