Centrálny register zmlúv

Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Marec 2019
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení psychologickej praxe študentov
2/2019
0,00 € Prešovská univerzita v Prešove Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
11. Jún 2019
Dohoda k použitiu cestného mot. vozidla na pr. cestu
1/2019/D
0,00 € Mgr. Róbert Letkovský Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
26. Jún 2019
Zmluva o spracúvaní OÚ pre BOZP, PO
4/2019
0,00 € Kriško,s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
12. Júl 2019
Komisionárska zmluva
05/2019
0,00 € Up Slovensko, s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
11. Október 2019
Dohoda č. 19/37/051/292 o zab. podmienok vykonávania abs. praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zam.
19/37/051/292
0,00 € Úrad práce, soc. vecí a rodiny Prešov Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
29. Október 2019
Zmluva o poskytovaní služieb 12/2019
7/2019
0,00 € Stanislav Vaňo Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
21. November 2019
Dohoda k použitiu cestného mot. vozidla na pr. cestu
2/2019/D
0,00 € Mgr. Slavomíra Demčáková Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
21. November 2019
Dohoda k použitiu cestného mot. vozidla na pr. cestu
3/2019/D
0,00 € PaedDr. Lucia Vandžurová Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
21. November 2019
Dohoda k použitiu cestného mot. vozidla na pr. cestu
4/2019/D
0,00 € PhDr. Jana Takáčová Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
28. November 2019
Dohoda k použitiu cestného mot. vozidla na pr. cestu
5/2019/D
0,00 € PhDr. Zuzana Kmecová Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
29. November 2019
Dohoda k použitiu cestného mot. vozidla na pr. cestu
6/2019/D
0,00 € PhDr. Alena Kollárová, PhD. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
20. Február 2020
Kolektívna zmluva 2020
1/2020
0,00 € ZO OZ PŠaV na Slovensku pri CPPPaP Sabinov Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
5. Marec 2020
Zmluva o zab. psychologickej odbornej praxe
2/2020
0,00 € FF Katolíckej univerzity v Ružomberku Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
5. Marec 2020
Zmluva o zab. psychologickej odbornej praxe
3/2020
0,00 € FF Katolíckej univerzity v Ružomberku Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
5. Marec 2020
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení psychologickej praxe študentov
4/2020
0,00 € Prešovská univerzita v Prešove Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
5. Marec 2020
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení psychologickej praxe študentov
5/2020
0,00 € Prešovská univerzita v Prešove Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
5. Marec 2020
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení psychologickej praxe študentov
6/2020
0,00 € Prešovská univerzita v Prešove Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
15. Apríl 2020
Zmluva o úhrade preddavkov za posk. tovar, službu
9/2019
0,00 € Alza.cz, a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
25. Máj 2020
Zmluva o úhrade preddavkov za posk. tovar, službu
07/2020
0,00 € Alza.sk, s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
6. August 2020
Dohoda k použitiu cestného mot. vozidla na pr. cestu
12/2020
0,00 € Mgr. Slavomíra Demčáková Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov