Centrálny register zmlúv

Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. December 2022
Dohoda o spolupráci
13/2022
0,00 € Základná škola, Ľutina 4 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
8. December 2022
Dohoda o spolupráci
14/2022
0,00 € Základná škola s materskou školou, Pod lesíkom 19, Šarišské Michaľany Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
8. December 2022
Dohoda o spolupráci
15/2022
0,00 € Základná škola, Hviezdoslavova 1, Lipany Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
21. December 2022
Darovacia zmluva
16/2022
0,00 € Nadácia SPP Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
25. Január 2023
Zmluva o výpožičke
1/2023
0,00 € Spojená škola Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
13. Február 2023
Zamestnávateľská zmluva
4/2023
0,00 € Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
15. Február 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií č. R_13/2023
5/2023
0,00 € Ives, organizácia pre informatiku verejnej správy Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
9. Marec 2023
Dohoda k použitiu cestného mot. vozidla na pr. cestu
7/2023
0,00 € PhDr. Zuzana Kmecová Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
9. Marec 2023
Dohoda k použitiu cestného mot. vozidla na pr. cestu
8/2023
0,00 € PhDr. Jana Takáčová Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
9. Marec 2023
Dohoda k použitiu cestného mot. vozidla na pr. cestu
9/2023
0,00 € PhDr. Alena Kollárová, PhD. Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
9. Marec 2023
Dohoda k použitiu cestného mot. vozidla na pr. cestu
10/2023
0,00 € Mgr. Marián Terifaj Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
9. Marec 2023
Dohoda k použitiu cestného mot. vozidla na pr. cestu
11/2023
0,00 € Mgr. Barbora Molčanová Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
9. Marec 2023
Dohoda k použitiu cestného mot. vozidla na pr. cestu
12/2023
0,00 € Mgr. Mária Janičová Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
9. Marec 2023
Dohoda k použitiu cestného mot. vozidla na pr. cestu
13/2023
0,00 € Mgr. Júlia Rabatinová Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
9. Marec 2023
Dohoda k použitiu cestného mot. vozidla na pr. cestu
14/2023
0,00 € Mgr. Viera Karaffová Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
21. Marec 2023
Kolektívna zmluva 2023
15/2023
0,00 € ZO OZ PŠaV na Slovensku pri CPPPaP Sabinov Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
27. Marec 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre BOZP a služby PO
6/2023
0,00 € Stanislav Vaňo Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
9. Máj 2023
Zmluva o výpožičke č. 1/2023
16/2023
0,00 € Spojená škola Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
19. Jún 2023
Dohoda o prechode práv a povinností
17/2022
0,00 € Spojená škola Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
19. Jún 2023
Delimitačný protokol
1A/2023
0,00 € Spojená škola Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov