Centrálny register zmlúv

Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Jún 2023
Dohoda o zabezpečení odbornej praxe pre študentov
17/2023
0,00 € Súkromné gymnázium DSA Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
4. September 2023
Dohoda o použití CMV na pr. cesty
20/2023
0,00 € PaedDr. Lucia Vandžurová Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
2. Január 2024
Dohoda o použití CMV na pr. cesty
24/2023
0,00 € Mgr. Júlia Rabatinová Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
2. Január 2024
Dohoda o použití CMV na pr. cesty
25/2023
0,00 € PaedDr. Lucia Vandžurová Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
2. Január 2024
Dohoda o použití CMV na pr. cesty
26/2023
0,00 € Mgr. Barbora Kapitančíková Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
2. Január 2024
Dohoda o použití CMV na pr. cesty
27/2023
0,00 € Mgr. Mária Janičová Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
2. Január 2024
Dohoda o použití CMV na pr. cesty
28/2023
0,00 € PhDr. Alena Kollárová, PhD. Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
2. Január 2024
Dohoda o použití CMV na pr. cesty
29/2023
0,00 € PhDr. Jana Takáčová Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
2. Január 2024
Dohoda o použití CMV na pr. cesty
30/2023
0,00 € Mgr. Mária Jeleňáková Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
2. Január 2024
Dohoda o použití CMV na pr. cesty
31/2023
0,00 € Mgr. Marián Terifaj Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov