Centrálny register zmlúv

Fond na podporu športu

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Február 2023
Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2021/004-44
FNPŠ-Z-2021/004-44
80 078,18 € Mesto Stropkov Fond na podporu športu
16. Február 2023
Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2021/004-166
FNPŠ-Z-2021/004-166
73 215,00 € "Nadácia deti, kone a golf" Fond na podporu športu
8. Február 2023
Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2021/004-106
FNPŠ-Z-2021/004-106
972 183,34 € Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. Fond na podporu športu
7. Február 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o výkone funkcie člena správnej rady Fondu na podporu športu
FNPŠ-Z-04/2023
0,00 € Mgr. Gábor Asványi, MBA Fond na podporu športu
7. Február 2023
Zmluva o výkone funkcie člena správnej rady Fondu na podporu športu
FNPŠ-Z-05/2023
0,00 € Mgr. Gábor Asványi, MBA Fond na podporu športu
7. Február 2023
Zmluva o výkone funkcie člena správnej rady Fondu na podporu športu
FNPŠ-Z-06/2023
0,00 € Miroslav Lažo Fond na podporu športu
7. Február 2023
Zmluva o výkone funkcie člena správnej rady Fondu na podporu športu
FNPŠ-Z-07/2023
0,00 € JUDr. Patrik Hrbek Fond na podporu športu
2. Február 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady Fondu na podporu športu
FNPŠ-Z-03/2023
0,00 € Ing. Iveta Lednická Fond na podporu športu
27. Január 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady Fondu na podporu športu
FNPŠ-Z-02/2023
0,00 € Ing. Richard Horský Fond na podporu športu
27. Január 2023
Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2021/004-17
FNPŠ-Z-2021/004-17
329 966,54 € Mesto Čadca Fond na podporu športu
13. Január 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady Fondu na podporu športu
FNPŠ-Z-01/2023
0,00 € JUDr. Alena Kánová Fond na podporu športu
21. December 2022
Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. 2022/SINV-01
Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. 2022/SINV-01
99 135,67 € Slovenský zväz biatlonu Fond na podporu športu
30. November 2022
Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2021/004-120
FNPŠ-Z-2021/004-120
106 861,54 € DAC Academy, a.s. Fond na podporu športu
25. November 2022
Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2021/004-138
FNPŠ-Z-2021/004-138
350 551,00 € Mestská časť Košice-Juh Fond na podporu športu
23. November 2022
Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2021/004-70
FNPŠ-Z-2021/004-70
1 032 544,11 € CZT Ružomberok, s. r. o. Fond na podporu športu
28. Október 2022
Rámcová zmluva o operatívnom leasingu a poskytovaní ďalších služieb č. 101 770
FNPŠ-Z-13/2022
0,00 € LeasePlan Slovakia, s. r. o. Fond na podporu športu
26. Október 2022
Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2021/004-165
FNPŠ-Z-2021/004-165
304 906,00 € Jazdecký klub RS Team Fond na podporu športu
26. Október 2022
Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2021/004-140
FNPŠ-Z-2021/004-140
100 046,00 € Jednotka - tenisová škola Fond na podporu športu
26. Október 2022
Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2021/004-116
FNPŠ-Z-2021/004-116
136 361,00 € DAC ARÉNA, a.s. Fond na podporu športu
26. Október 2022
Zmluva o odborných službách
FNPŠ-Z-12/2022
4 200,00 € VELOX, s.r.o. Fond na podporu športu