Centrálny register zmlúv

Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. August 2016
Zmluva o dielo - oprava elektrostatického odlučovača
332016
0,00 € ZVVZ- Enven Engineering, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
1. August 2016
Zmluva o dielo diagnostika a údržba transformátora BAT 1
342016
0,00 € Elbek s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
5. September 2016
Zmuva o dielo - údržba el. zariadení
412016
0,00 € ELBEK, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
21. September 2016
realizácia projektu kamerového systému d. 5
422016
0,00 € OTNS, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
4. Október 2016
Servisná zmluva
43216
Doplnená
0,00 € MERTECH, spol. s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
12. Október 2016
Zmluva o dielo
312016
0,00 € TEMPRA s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
12. Október 2016
Zmluva o dielo
442016
0,00 € Montáže Čakovice Bratislava, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
12. Október 2016
Rámcová zmluva o poskytovaní podporných služieb a dodávke regu elektriny
12017
0,00 € Stredoslovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
20. Október 2016
zmluva o poskytnutí audítorských služieb
452016
0,00 € VGD SLOVAKIA s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
24. Október 2016
Zmluva o poskytnutí služby
22017
0,00 € Stefe Zvolen, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
23. November 2016
Zmluva o dielo - Oprava vodovodu
482016
0,00 € REMOS Zvolen, s.r.o Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
23. November 2016
Fittich, s.r.o. - pozáručný servis
492016
Doplnená
0,00 € Fittich, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
23. November 2016
Služby - umiestnenie technológií
502016
Doplnená
0,00 € SSE- Distribúcia, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
5. December 2016
Poskytovanie vlečkových služieb dod. 3
512016
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
5. December 2016
Dohoda postúpení práv a povinností
522016
Doplnená
0,00 € SPIN- SK s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
6. December 2016
zmluva na poradenskú a konzultačnú činnosť
532016
0,00 € UMWELT, s.r.o Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
7. December 2016
dodatok k zmluve o dielo
542016
0,00 € Sloving, spol. s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
8. December 2016
Zmluva na odber povrchovej vody - VD Môťová
32017
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. odštep. BB Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
13. December 2016
Zmluva o združenej dodávke el. energie
42017
0,00 € Steredoslovenská energetika, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
15. December 2016
Zmluva o dielo
552016
0,00 € PPA Inžiniering, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen