Centrálny register zmlúv

Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. December 2018
Rámcová zmluva o dodávke energetickej biomasy- štiepky 2019-2020
522018
0,00 € A-Z Lokomat, s.r.o Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
20. December 2018
Rámcová zmluva o dodávke energetickej biomasy- štiepky 2019-2020
532018
0,00 € VSSG Biomasa s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
20. December 2018
Rámcová zmluva o dodávke energetickej biomasy- štiepky 2019-2020
542018
Doplnená
0,00 € PRO-FOREST Rožňava s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
9. Január 2019
Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve
1/2019
Doplnená
0,00 € Energodata, spol. s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
9. Január 2019
Rámcová zmluva o dodávke DRŠ - Biomasy 2019-2020
2/2019
0,00 € A-Z Lokomat, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
10. Január 2019
Zmluva o poskytnutí služby
5/2019
0,00 € STEFE Zvolen, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
15. Január 2019
Zmluva na právne služby - dodatok č. 8 2019-2020
6/2019
0,00 € JUDr. Anna Poničanová Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
17. Január 2019
dodatok č. 9 k licenčnej zmluve
7/2019
Doplnená
0,00 € Sféra, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
21. Január 2019
Zmluva o pripojení
8/2019- 8004411218
0,00 € SPP- distribúcia, a.s Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
28. Január 2019
Zmluva o zúčtovaní odchýlky 2019
82019/ 2019-12-026
Doplnená
0,00 € OKTE, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
31. Január 2019
Zmluva o poskytnutí služieb
10/2019
0,00 € ASPIRO, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
14. Február 2019
doplnok č. 8
11/2019
Doplnená
0,00 € EUROFINS/ Bel Novaman, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
18. Február 2019
dodatok č. 8 servis - 2019
12/2019 k ser. zml. 7706000246
Doplnená
0,00 € ABB,s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
21. Február 2019
Zmluvy o doplatku 109/2019/D + 109-1/2019/D
Zmluvy o doplatku 109/2019/D + 109-1/2019/D
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
28. Február 2019
Rámcová zmluva dodávka biomasy DRŠ 2019-20
16/2019
0,00 € QUERCUS, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
1. Marec 2019
Zmluva o poskytovaní vlečkových slulžieb 555 /2019 -U10/S13
17/2019 č. 293017
Doplnená
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
11. Marec 2019
Dodatok č. 2 - dodávka č. uhlia K. Holoubek 2019
19/2019
0,00 € Karel Holoubek- Trade Group, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
21. Marec 2019
Zmluva o dielo
18/2019 190301
Doplnená
0,00 € ATP spol. s.r.o Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
21. Marec 2019
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
20/2019 D2019030603
0,00 € Disig, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
28. Marec 2019
Zmluva o prístupe do distribučnej sústav a distribúcia elektriny
109 -2019 ,109-1-2019
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen