Centrálny register zmlúv

Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Február 2014
Kúpna zmluva
210005661
405,00 € Fortishem, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
25. Apríl 2012
Kúpna zmluva
12/3002
380,00 € HYDREX, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
22. September 2021
Zmluva o nájme
52/2021
250,00 € KSR-Kameňolomy SR, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
25. Apríl 2012
Kúpna zmluva
12/3001
100,00 € HYDREX, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
25. Apríl 2012
Rámcová zmluva o dodávke drevných energetických štiepok
2012/00374
55,50 € SLOVWOOD Ružomberok, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
3. December 2013
Zmluva o dielo - údržba olejových distribučných transformátorov
D2013/01162
7,17 € ELBEK s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
18. Apríl 2012
O zriadení vecného bremena
8/2012/BUZV
0,00 € Bučina Zvolen a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
25. Apríl 2012
Nájomná zmluva
6/2011/SABKO
0,00 € SABKO, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
25. Apríl 2012
Zmluva o doplatku
109/2012/D
0,00 € SSE - Distribúcia Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
25. Apríl 2012
Zmluva o doplatku
109-2/2012/D
0,00 € SSE - Distribúcia Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
25. Apríl 2012
Dodatok č.1 k zmluve o zúčtovaní odchýlky a regulačnej elektriny
2010-0646-1151320/01
0,00 € OKTE, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
3. August 2012
Zmluva o kontokorentnom úvere - dodatok 10
11/043/04
Doplnená
0,00 € Prima Banka Slovensko a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
22. Október 2012
Zmluva o zriadení vecného bremena
4/Bučina /2012
0,00 € Bučina Zvolen a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
18. Október 2013
Zmluva o prerozdelení nákladov za spotrebovanú pitnú vodu
D2012/01593
0,00 € Martin Mičian Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
22. Október 2013
Zmluva o zúčtovaní regulačnej energie
D2013/00244
0,00 € Okte, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
22. Október 2013
Zmluva o zúčtovaní odchýlky
D2013/00245
0,00 € Okte, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
22. Október 2013
Zmluva o výkupe elektriny na krytie strát
D2013/00254
0,00 € Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a,s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
22. Október 2013
Zmluva o doplatku
D2013/00255
0,00 € Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
22. Október 2013
Zmluva o doplatku
D2013/00256
0,00 € Stredoslovenská energetika - Distribúcia Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
22. Október 2013
Zmluva o distribúcii elektriny a prístupe do distribučnej sústavy
D2013/00703
0,00 € Stredoslovenská energetika - Distribúcia Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen