Centrálny register zmlúv

Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Október 2013
zmluva o poskytovaní dát pre výkon činnosti správy a zberu údajov
2013-15-0138
0,00 € Okte, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
23. Október 2013
Zmluva o dielo -č.38 - Oprava strechy váhovňa
D2013/00716
0,00 € MK Staving, spol. s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
23. Október 2013
Zmluva o dielo -oprava strechy garáží
D2013/00717
0,00 € MK Staving, spol., s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
23. Október 2013
Zmluva o dielo- dodávka a montáž požiarnych dverí
D2013/00718
0,00 € Interierdvere, spol. s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
23. Október 2013
Zmluva o dielo - technicko ekonomická štúdia
D2013/00983
0,00 € Energia, spol. s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
23. Október 2013
zmluva o zriadení a vedení holdingového účtu NR emisných kvót
D2013/00025
0,00 € ICZ Slovakia a. s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
23. Október 2013
(„Zmluva o ročnej podpore a službách spojených s údržbou informač. systému CG ISth
D2013/00190
0,00 € CORA GEO, s. r. o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
23. Október 2013
zmluva o poskytnutí práv užívať programové vybavenie
D2013/00364
0,00 € JRM Slovakia, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
24. Október 2013
Zmluva o službe - Hlasová Virtuálna Privátna Sieť
D2013/00656
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
24. Október 2013
Zmluva na podporu prevádzky kamerového systému
D2013/1500
Doplnená
0,00 € ORGA – TRADE Network Systems, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
29. Október 2013
Zmluva o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovnej závierky
D2013/00243
0,00 € BDR spol. s r. o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
31. Október 2013
Zmluva k dodávke náhradních dílů a oprava elektroodlučovačů KO1, KO2
45/2013
0,00 € ZVVZ-Enven Engineering, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
11. November 2013
Zmluva o dielo -mesačná údržba a diaľková správa aplikačného programového vybavenia
D2013/01727
0,00 € PPA Inžiniering, s.r.o Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
26. November 2013
ZMLUVA O DIELO č.: 2013/004
D2013/00638
0,00 € PKS – ELEKTRO, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
14. Január 2014
Rámcová zmluva
75
0,00 € Vertis Enviromental Finance Ltd Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
14. Január 2014
Zmluva o zriadení vecného bremena
77
0,00 € A-Z Lokomat , s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
14. Január 2014
ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE PLYNU
37/CEZ-SK/2014
0,00 € ČEZ Slovensko, s.r.o Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
21. Január 2014
Zmluva o poskytnutí služby
52014
0,00 € STEFE Zvolen, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
28. Január 2014
Zmluva o dodávke energetických peliet
6/2014
0,00 € JADRANIS, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
28. Január 2014
dodávka odpadnej biomasy
8/2014
Doplnená
0,00 € SLOVWOOD Ružomberok, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen