Centrálny register zmlúv

Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Február 2014
Zmluva o pripojení zriadenia výrobcu do VVN distribučnej sústavy
4300007789
0,00 € Stredoslovenská energetika- Distribúcia, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
10. Február 2014
Zmluva o pripojení zriadenia výrobcu do VN distribučnej sústavy
CRZ-1254931
0,00 € Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
10. Február 2014
Zmluva o poskytovaní vlčkových služieb
243005
Doplnená
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
10. Február 2014
zmluva o výkupe elektriny na krytie strát
Zmluva o výkupe elektriny na krytie strát
0,00 € Stredoslovenská energetika - distribúcia Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
10. Február 2014
Zmluva o doplatku
109-1 2014/D
0,00 € Streoslovenská energetika, a.s. Distribúcia Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
10. Február 2014
Zmluva o doplatku
109-2/2014/D
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. - Distribúcia Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
10. Február 2014
spracovanie technicko ekonomickej štúdie
0981/01
0,00 € ENERGIA s r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
20. Február 2014
Zmluva o dielo - vykonanie prác
192014
Doplnená
0,00 € Weron s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
21. Február 2014
zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporení zamestnancov
36052248/ZVOT
0,00 € ING Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
25. Február 2014
Zmluva o zúčtovaní odchýlky na rok 2014
202014
0,00 € OKTE, a.s Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
25. Február 2014
Zmluva o zúčtovaní regulačnej elektriny
212014
Doplnená
0,00 € OKTE, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
26. Február 2014
Servisná zluva 7706000246 dod. 3
7706000246
0,00 € ABB, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
26. Február 2014
Zmluva na dodávku plynov vo fľašiach
JS2014/02/06-TP-1-B
0,00 € Linde Gas k.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
6. Marec 2014
Zamestnávateľská zmluva
A20555
0,00 € Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
6. Marec 2014
zmluva o poskytovaní právnych služieb
262014
0,00 € JUDr. Anna Poničanová, advokátka Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
21. Marec 2014
Zmluva o výkupe elektriny na kratie strát
109-2/2014
0,00 € Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
14. Apríl 2014
Zmluva na dodávku osobných ochranných a pracovných pomôcok
312014
Doplnená
0,00 € BVH, spol. s r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
20. Máj 2014
Zmluva o dielo
322014
Doplnená
0,00 € Unicarback, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
23. Máj 2014
Zmluva o výuke anglického jazyka
342014
0,00 € Beata Dolincovi á - Promise Agency Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
18. Jún 2014
Zmluva o poskytnutí verejných služieb
382014
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen