Centrálny register zmlúv

Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. November 2014
REVYMONT - oprava hriadidlovej tabule
582014
Doplnená
0,00 € REVYMONT, spol. s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
12. November 2014
Fittich, s.r.o.
592014
0,00 € Fittich s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
14. November 2014
Železiarne Podbrezová, a.s.
602014
0,00 € Železiarne Podbrezová, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
18. November 2014
ProCare, a.s.
612014
0,00 € ProCare a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
20. November 2014
Sféra, a.s.
632014
0,00 € Sfera. a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
26. November 2014
ČEZ Slovensko, s.r.o.
642014
0,00 € ČEZ Slovensko, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
27. November 2014
SEPS, a.s.
652014
0,00 € SEPS, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
2. December 2014
HKM, a.s. - odvoz popolčeka
662014
0,00 € HKM, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
11. December 2014
PPA Inžiniering, s.r.o.
672014
0,00 € PPA Inžiniering, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
19. December 2014
SVhP, š.p. - odber povrchovej vody na priemyselné využitie
682014
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. odštep. záv. BB Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
7. Január 2015
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. odštep. záv. BB
692014
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. odštep. záv. BB Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
7. Január 2015
Čas Energo Plus, s.r.o.
012015
Doplnená
0,00 € Čas Energo Plus, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
9. Január 2015
Slovenský pozemkový fond
022015
0,00 € Slovenský pozemkový fond Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
20. Január 2015
Benestra, s.r.o.
42015
Doplnená
0,00 € Benestra, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
20. Január 2015
Marius Pedersen, a.s.
62015
Doplnená
0,00 € Marius Pedersen Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
21. Január 2015
Stefe, s.r.o.
52015
0,00 € STEFE Zvolen, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
23. Január 2015
Karel Holoubek, uhlie r. 15-16
72015
Doplnená
0,00 € Karel Holoubek - Trade Group, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
30. Január 2015
EBA, s.r.o.
82015
0,00 € EBA, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
30. Január 2015
JUDr.Poničanová
92015
0,00 € JUDr. Anna Poničanová Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
4. Február 2015
ABB, s.r.o. - servisná zmluva 2015
102015
0,00 € ABB, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen