Dodatok č. 8 k Zmluve o posyktnutí NFP


Dátum podpisu:
Dátum zverejnenia:29.06.2020 09:50
Dátum účinnosti:30.06.2020
Dátum platnosti do:31.12.2028
Suma na zmluve:420 516,76 €

Identifikácia dodatku

Číslo dodatku:Dodatok č. 4
Obstarávateľ:Ministerstvo životného prostredia SR
Dodávateľ:Obec Brestovany
Názov dodatku:Dodatok č. 8 k Zmluve o posyktnutí NFP
Názov dodatku:Predmetom dodatku je posun ukončenia realizácie projektu do 08/2020 (príloha č. 2 Predmet podpory NFP), aktualizácia Prílohy č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP - Finančné opravy a presun finančných výdavkov medzi skupinami výdavkov (rozpočet projektu)
      Zobrazenia: 0x