Centrálny register zmlúv

Mesto Sabinov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. September 2022
Zmluva o nájme bytu
NAJ_135/2022
150,00 € Čajová Gabriela Mesto Sabinov
27. September 2022
Zmluva o nájme bytu
NAJ_092/2022
134,00 € Karnišová Simona Mesto Sabinov
27. September 2023
Dodatok č. 23
DOD_035/2023
7,50 € SABYT, s.r.o. Mesto Sabinov
1. December 2023
Zmluva o nájme lesného pozemku
NAJ_019/2024
1 258,00 € Rovňák Milan Mesto Sabinov
29. November 2023
Zmluva o nájme lesného pozemku
NAJ_018/2024
230,00 € Semaník Jozef Mesto Sabinov
28. November 2023
Zmluva o nakladaní s odpadmi
INE_062/2023
0,00 € Mesto Sabinov ESPIK Group s.r.o.
24. November 2023
Kamerový systém mestta
DIE_030/2023
14 998,00 € MicroSpin s.r.o. Mesto Sabinov
23. November 2023
Zmluva o nájme nehnuteľností
NAJ_077/2023
23,85 € Apoštolská cirkev na Slovensku Zbor Sabinov Mesto Sabinov
21. November 2023
Zmluva o nájme lesného pozemku
NAJ_017/2024
96,00 € Lenz Albín, Ing. Mesto Sabinov
20. November 2023
Zmluva o nájme lesného pozemku
NAJ_016/2024
364,00 € Pekár Miroslav Mesto Sabinov
16. November 2023
ZoD 43/2023
DIE_029/2023
20 640,00 € EUROVIA SK, a.s. Mesto Sabinov
15. November 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Kúpnej zmluvy)
NAJ_076/2023
0,00 € EL PRO KAN, s. r. o. Mesto Sabinov
14. November 2023
Zmluva o nájme lesného pozemku
NAJ_015/2024
128,00 € Novacký Štefan Mesto Sabinov
13. November 2023
Zmluva o nájme lesného pozemku
NAJ_014/2024
80,00 € Adam Ján Mesto Sabinov
10. November 2023
Zmluva o nájme lesného pozemku
NAJ_013/2024
286,00 € Kuchár Andrea, Mgr. Mesto Sabinov
10. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
DOT_038/2023
20 000,00 € Poliklinika Sabinov, n.o. Mesto Sabinov
7. November 2023
Zmluva o nájme lesného pozemku
NAJ_012/2024
380,00 € Kokoruďová Magdaléna Mesto Sabinov
7. November 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľnosti
NAJ_074/2023
180,00 € Bedmintonový klub Sabinov Mesto Sabinov
7. November 2023
Zmluva o zriadení a prevádzke verejnej elektronickej komunikačnej siete
INE_061/2023
0,00 € UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Mesto Sabinov
7. November 2023
Rámcová zmluva na krátkodobé nájmy nehnuteľnosti
NAJ_075/2023
30,00 € Mestský futbalový klub Slovan Sabinov Mesto Sabinov