Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP/002-Z302021T622-172/2019


Dátum podpisu:22.07.2020
Dátum zverejnenia:03.08.2020 13:18
Dátum účinnosti:04.08.2020
Dátum platnosti do:30.06.2021
Suma na zmluve:0,00 €

Príloha:

Identifikácia dodatku

Číslo dodatku:D2-302021T622
Obstarávateľ:Ministerstvo zdravotníctva SR
Dodávateľ:Obec Plešivec
Názov dodatku:Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP/002-Z302021T622-172/2019
Názov dodatku:
      Zobrazenia: 0x