PRÍKAZNÁ ZMLUVA

Dátum:

Dátum zverejnenia:13.10.2020
Dátum uzavretia:12.10.2020
Dátum účinnosti:14.10.2020
Dátum platnosti do:15.11.2020

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:PZ20201012-pokorny
Rezort:Slovenská akadémia vied
Objednávateľ:Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO:00037869
Dodávateľ:Jaroslav Pokorný
MFF UK, Malostranské nám 25, Praha 1
IČO:1948
Názov zmluvy:PRÍKAZNÁ ZMLUVA
ID zmluvy:5014909
Poznámka:Príkazca sa zaväzuje zaplatiť príkazníkovi za vykonanie príkazu uvedeného v čl. I ods. 1 tejto zmluvy odmenu vo výške 70,00 € za prečítanie, oboznámenie sa a osvojenie metodiky hodnotenia a za vypracovanie jedného posudku na dotknutú žiadosť (Evaluation Protocol ). Zmluvné strany sa dohodli, že odmena je splatná po odovzdaní hodnotiaceho posudku.

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Publikoval: Slovenská akadémia vied Zobrazenia: 0x