Centrálny register zmlúv

Správa účelových zariadení

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o výpožičke č. 060721/2022-SLUŽ
378/2024/SÚZA
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Správa účelových zariadení
14. Máj 2024
Rámcová zmluva o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb
375/2024/SÚZA
41 504,00 € LEXMAN s.r.o. Správa účelových zariadení
13. Máj 2024
Rámcová dohoda 369_2024_SÚZA _ potraviny a nápoje _ KON RAD spol.s.r.o.
369/2024/SÚZA
55 979,23 € KON - RAD spol. s r.o. Správa účelových zariadení
7. Máj 2024
Zmluva o používaní služobného motorového vozidla (SMV) č. 376/2024/SÚZA _ Danijel Zaťovič
376/2024/SÚZA
0,00 € Správa účelových zariadení Správa účelových zariadení
7. Máj 2024
Zmluva o používaní služobného motorového vozidla (SMV) č. 377/2024/SÚZA _ Milan Reichmann
377/2024/SÚZA
0,00 € Správa účelových zariadení Správa účelových zariadení
3. Máj 2024
Rámcová dohoda č. 367/2024/SÚZA - Eurozel s.r.o. - ovocie a zelenina
367/2024/SÚZA
149 635,92 € Eurozel s.r.o. Správa účelových zariadení
3. Máj 2024
Rámcová dohoda č. 368/2024/SÚZA - MIK s.r.o. - mäso a mäsové výrobky
368/2024/SÚZA
282 967,25 € MIK, s.r.o Správa účelových zariadení
4. Apríl 2024
Rámcová dohoda č.373/2024 SÚZA na poskytovanie opravy , údržby a súvisiacich služieb pre motorové vozidlá
373/2024 SÚZA
64 548,02 € Autoservis Motospol s.r.o. Správa účelových zariadení
4. Apríl 2024
Zmluva 374/2024 o výpožičke výpočtovej techniky
374/2024/SÚZA
0,00 € Správa účelových zariadení Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
5. Marec 2024
Zmluva o používaní referentského služobného motorového vozidla č. 372/2024/SÚZA
372/2024/SÚZA
0,00 € Správa účelových zariadení Správa účelových zariadení
22. Február 2024
Zmluva o používaní referentského služobného motorového vozidla
Zmluva o používaní referentského služobného motorového vozidla
0,00 € Správa účelových zariadení Správa účelových zariadení
22. Február 2024
Zmluva o používaní referentského služobného motorového vozidla
Zmluva o používaní referentského služobného motorového vozidla_Hushegyi
0,00 € Správa účelových zariadení Správa účelových zariadení
13. Február 2024
Zmluva o výpožičke č. 010470/2024-SLUŽ - stroj na čistenie a údržbu verejných plôch a chodníkov CITY RANGER 2250
Zmluva o výpožičke č. 010470/2024-SLUŽ
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Správa účelových zariadení
5. Február 2024
Zmluva o dielo č. 01/2024
370/2024/SÚZA
38 280,00 € Správa účelových zariadení Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
21. December 2023
Rámcová dohoda - Mrazené pekárenské výrobky
366/2023/SÚZA
5 654,76 € MINIT SLOVAKIA s.r.o. Správa účelových zariadení
21. December 2023
Dodatok č. 2 ku Kontraktu na rok 2023 uzatvorenému v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370/2002/B.1.
Dodatok č. 2 ku Kontraktu na rok 2023
135 000,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Správa účelových zariadení
21. December 2023
Kontraktu na rok 2024 uzatvorený v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370/2002
Kontrakt na rok 2024
2 322 659,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Správa účelových zariadení
13. December 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb z a do rozšírených a málo používaných jazykov
365/2023/SÚZA
20 412,00 € LEXMAN s.r.o. Správa účelových zariadení
8. December 2023
Dodatok č. 1 ku Kontraktu na rok 2023 uzatvorenému v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370/2002/B.1.
Dodatok č. 1 ku Kontraktu na rok 2023
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Správa účelových zariadení
22. November 2023
Dohoda o migrácií dát Centrálneho ekonomického systému (CES)
Dohoda o migrácií dát č. 364/2023/SÚZA
0,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Správa účelových zariadení