Dodatok č. 1 k Dohode o poskytnutí fin. príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predp.


Identifikácia dodatku

Číslo dodatku:1
Obstarávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
Dodávateľ:Ľuboš Čonka
Názov dodatku:Dodatok č. 1 k Dohode o poskytnutí fin. príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predp.
Poznámka:
      Zobrazenia: 0x