Centrálny register zmlúv

Inšpektorát práce Trenčín

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Február 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
62024
1 000,00 € LPGas, s.r.o. Inšpektorát práce Trenčín
12. Február 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
72024
2 000,00 € ALATERE, s.r.o. Inšpektorát práce Trenčín
9. Január 2024
Dodatok č. 2 k zásadam tvorby a použitia sociálneho fondu na rok 2023- ŠS
4/2024
0,00 € ZO SLOVES Inšpektorát práce Trenčín Inšpektorát práce Trenčín
9. Január 2024
Dodatok č. 2 k zásadam tvorby a použitia sociálneho fondu na rok 2023- VS
5/2024
0,00 € ZO SLOVES Inšpektorát práce Trenčín Inšpektorát práce Trenčín
2. Január 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
1/2024
1 000,00 € AHAir, s.r.o. Inšpektorát práce Trenčín
2. Január 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
2/2024
0,00 € Nedax, s.r.o. Inšpektorát práce Trenčín
11. December 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
56/2023
3 000,00 € Prvá Slovenská propanbutanová spoločnosť, a.s. Inšpektorát práce Trenčín
6. December 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
55/2023
2 000,00 € Dispensa, s.r.o. Inšpektorát práce Trenčín
4. December 2023
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
54/2023
11 884,00 € Orange Slovensko, a.s. Inšpektorát práce Trenčín
20. November 2023
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve pre zamestnancov štátnej služby na rok 2023
49/2023
0,00 € Základná organizácia SLOVES Inšpektorát práce Trenčín Inšpektorát práce Trenčín
20. November 2023
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2023
50/2023
0,00 € Z Inšpektorát práce Trenčín
20. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/IP Trenčín
51/2023
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Inšpektorát práce Trenčín
20. November 2023
Kúpna zmluva na dodanie tovaru
52/2023
0,00 € Milan Oravčík- DEYMOS Inšpektorát práce Trenčín
20. November 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
53/2023
500,00 € SP-MÓDA Anton Mitický, s.r.o. Inšpektorát práce Trenčín
16. November 2023
Kúpna zmluva a servisná a materiálová zmluva
48/2023
5 737,20 € Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. Inšpektorát práce Trenčín
21. Október 2023
Dohoda o migrácii dát
44/2023
0,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Inšpektorát práce Trenčín
21. Október 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
45/2023
1 500,00 € Ing. Miroslav Príhoda Inšpektorát práce Trenčín
21. Október 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
46/2023
6 000,00 € Gastromar, s.r.o. Inšpektorát práce Trenčín
21. Október 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
47/2023
7 000,00 € FENIX Security, s.r.o. Inšpektorát práce Trenčín
5. Október 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
43/2023
480,00 € Slovak Telekom, a.s. Inšpektorát práce Trenčín