Dodatok č. 1 k dohode č. 20/37/54X/51 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“- Aktivita č. 2 Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom poskytovateľov sociálnych služieb podľa § 54


Identifikácia dodatku

Číslo dodatku:Dodatok č. 1
Obstarávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Dodávateľ:Seniorvital, n.o.
Názov dodatku:Dodatok č. 1 k dohode č. 20/37/54X/51 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“- Aktivita č. 2 Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom poskytovateľov sociálnych služieb podľa § 54
Poznámka:
      Zobrazenia: 0x