Centrálny register zmlúv

Mesto Tlmače

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2023
Zmluva o pripojení č. 122371263
263/2023
341,28 € Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto Mesto Tlmače
23. November 2023
Nájomná zmluva č. 2/ML163/45_C/2023
262/2023
99,30 € Dominika Kováčová Mesto Tlmače, Nám. odborárov č.10, 935 21 Tlmače
23. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 13/2023-ML163
261/2023
16,00 € Silvia Havranová Mesto Tlmače, Nám. odborárov č.10, 935 21 Tlmače
23. November 2023
Zmluva o nájme bytu č. 5/ML163/2_3/2023
260/2023
79,21 € Klára Andrikovicsová Mesto Tlmače, Nám. odborárov č.10, 935 21 Tlmače
23. November 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN A PREVZATÍ ZÁVÄZKU
255/2023
1 610,00 € Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Mesto Tlmače, Nám. odborárov č.10, 935 21 Tlmače
23. November 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
256/2023
0,00 € LETURA , s.r.o., so sídlom Mikovíniho č.10, 917 01 Trnava Mesto Tlmače, Nám. odborárov č.10, 935 21 Tlmače
23. November 2023
NZ č. 89/ZÁHR/TOP/2023
258/2023
49,30 € Jozef Mandrák Mesto Tlmače, Nám. odborárov č.10, 935 21 Tlmače
23. November 2023
Zmluva o nájme bytu č. 4/ML163/2_4/2023
259/2023
79,18 € Petronela Kováčová Mesto Tlmače, Nám. odborárov č.10, 935 21 Tlmače
13. November 2023
NZ č. 50/ZÁHR/TOP/2023
254/2023
19,80 € Pavel Horváth Mesto Tlmače, Nám. odborárov č.10, 935 21 Tlmače
13. November 2023
NZ č. 02/ZÁHR/DVOR/2023
249/2023
80,00 € Štefan Škrabák Mesto Tlmače, Nám. odborárov č.10, 935 21 Tlmače
13. November 2023
NZ č. 94/ZÁHR/TOPOĽ/2023
250/2023
20,70 € Jozef Sólya Mesto Tlmače, Nám. odborárov č.10, 935 21 Tlmače
13. November 2023
NZ č. 98/ZÁHR/RD/2023
251/2023
38,00 € Katarína Špaňová Mesto Tlmače, Nám. odborárov č.10, 935 21 Tlmače
13. November 2023
NZ č. 88/ZÁHR/TOP/2023
252/2023
20,50 € Zdenek Psársky Mesto Tlmače, Nám. odborárov č.10, 935 21 Tlmače
13. November 2023
NZ č. 33/ZÁHR/DVOR/2023
253/2023
23,80 € Milan Babic Mesto Tlmače, Nám. odborárov č.10, 935 21 Tlmače
13. November 2023
NZ-hrobové miesto
237/2023
40,00 € Margaréta Gočevová Mesto Tlmače, Nám. odborárov č.10, 935 21 Tlmače
13. November 2023
NZ-hrobové miesto
238/2023
250,00 € Mária Horváthová Mesto Tlmače, Nám. odborárov č.10, 935 21 Tlmače
13. November 2023
NZ-hrobové miesto
239/2023
40,00 € Mária Reichelová Mesto Tlmače, Nám. odborárov č.10, 935 21 Tlmače
13. November 2023
NZ-hrobové miesto
241/2023
25,00 € Mgr. Mariana Husáriková Mesto Tlmače, Nám. odborárov č.10, 935 21 Tlmače
13. November 2023
NZ-hrobové miesto
242/2023
40,00 € Ľudovít Blažek Mesto Tlmače, Nám. odborárov č.10, 935 21 Tlmače
13. November 2023
Zmluva o nájme pozemku č. 79/ZÁHR/DVOR/2023
243/2023
18,00 € Peter Reichel Mesto Tlmače, Nám. odborárov č.10, 935 21 Tlmače