Centrálny register zmlúv

NAŠA LIESKA o.z.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-Q156-512-007-016
10 622,02 € Mesto Sliač NAŠA LIESKA o.z.
22. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-Q156-511-003-014
Doplnená
97 605,00 € BELSPOL, s.r.o. NAŠA LIESKA o.z.
18. Marec 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-Q156-511-003-013
Doplnená
98 635,00 € VALTEC spol. s r.o. NAŠA LIESKA o.z.
19. Október 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-Q156-512-001-011
Doplnená
10 174,76 € Obec Čerín NAŠA LIESKA o.z.
29. Apríl 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-Q156-512-004-001
Doplnená
5 998,44 € Mesto Sliač NAŠA LIESKA o.z.
29. Apríl 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-Q156-512-006-001
9 987,43 € Obec Sebedín-Bečov NAŠA LIESKA o.z.
23. Apríl 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-Q156-512-002-001
Doplnená
15 860,88 € Obec Lieskovec NAŠA LIESKA o.z.
23. Apríl 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-Q156-512-005-001
Doplnená
3 267,00 € Mesto Sliač NAŠA LIESKA o.z.
16. Apríl 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-Q156-512-001-005
13 604,99 € Obec Kováčová NAŠA LIESKA o.z.
16. Apríl 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-Q156-512-001-006
20 968,54 € Mesto Sliač NAŠA LIESKA o.z.
7. Apríl 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-Q156-512-001-003
Doplnená
24 046,20 € Obec Lieskovec NAŠA LIESKA o.z.
7. Apríl 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-Q156-512-001-004
22 935,60 € Mesto Sliač NAŠA LIESKA o.z.
3. Marec 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-Q156-512-001-001
Doplnená
17 012,28 € Obec Veľká Lúka NAŠA LIESKA o.z.
3. Marec 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-Q156-512-001-002
Doplnená
41 016,02 € Obec Sielnica NAŠA LIESKA o.z.