Centrálny register zmlúv

Miestna akčná skupina Laborec, o.z.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-P942-511-001-010
IROP-CLLD-P942-511-001-010
34 600,00 € Antal shoes s.r.o. Miestna akčná skupina Laborec, o.z.
6. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-P942-511-001-012
IROP-CLLD-P942-511-001-012
124 600,00 € Martin Bicko Miestna akčná skupina Laborec, o.z.
20. Október 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku č. IROP-CLLD-P942-512-003-002
IROP-CLLD-P942-512-003-002
Doplnená
112 686,61 € Mesto Medzilaborce Miestna akčná skupina Laborec, o.z.
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-P942-511-001-009
IROP-CLLD-P942-511-001-009
120 820,40 € BFH - spol, s.r.o. Miestna akčná skupina Laborec, o.z.
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-P942-511-001-008
IROP-CLLD-P942-511-001-008
116 650,00 € Dušan Papiak DPD, s.r.o. Miestna akčná skupina Laborec, o.z.
25. August 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-P942-511-001-005
IROP-CLLD-P942-511-001-005
Zrušená
127 000,00 € ART HOTEL,s.r.o. Miestna akčná skupina Laborec, o.z.
21. August 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-P942-512-003-001
IROP-CLLD-P942-512-003-001
99 998,60 € VITALIS, n.o. Miestna akčná skupina Laborec, o.z.
27. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-P942-512-002-003
IROP-CLLD-P942-512-002-003
Zrušená
102 864,55 € Mesto Medzilaborce Miestna akčná skupina Laborec, o.z.
25. Október 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-P942-511-001-001
IROP-CLLD-P942-511-001-001
Doplnená
45 300,00 € Jozef Zavacky JES Miestna akčná skupina Laborec, o.z.
26. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-P942-512-002-001
IROP-CLLD-P942-512-002-001
Doplnená
92 445,60 € Detičky lastovičky Miestna akčná skupina Laborec, o.z.