Centrálny register zmlúv

Ústav slovenskej literatúry, Slovenská akadémia vied, v. v. i.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Február 2023
Zmluva o dodávke výrobku číslo 3-2023
3/2023
0,00 € CSČ SAV, v. v. i., VEDA, vydavateľstvo SAV Ústav slovenskej literatúry, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
26. Január 2023
Zmluva o kontrolnej činnosti č. TS/23/0002
TS/23/0002
1 541,64 € Siemens s.r.o. Ústav slovenskej literatúry, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
7. December 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja.
IFP 1/2023
Doplnená
0,00 € Slovenská akadémia vied Ústav slovenskej literatúry, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
12. December 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 30/2022 J. Piroščáková
PZ 30/2022
0,00 € Janka Piroščáková Ústav slovenskej literatúry, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
9. December 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 28-2022 L. Mešková
PZ 28/2022
0,00 € Laura Mešková Ústav slovenskej literatúry, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
9. December 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 29/2022 R. Brömer
PZ 29/2022
0,00 € Dr. Rainer Brömer Ústav slovenskej literatúry, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
30. November 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 27/2022 L. Mešková
PZ 27/2022
1 300,00 € Laura Mešková Ústav slovenskej literatúry, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
29. November 2022
Licenčná zmluva
LZ 1/2022
0,00 € LITA, autorská spoločnosť Ústav slovenskej literatúry, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
23. November 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 26-2022 L. Weiß
PZ 26/2022
600,00 € Linda Weiß Ústav slovenskej literatúry, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
22. November 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 25/2022 M. Ambrúžová Poriezová
PZ 25/2022
100,00 € Miriam Ambrúžová Poriezová Ústav slovenskej literatúry, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
18. November 2022
Príkazná zmluva č. 21/2022 A. Mezeiová
PZ 21/2022
650,00 € PhDr. Adelaida Mezeiová Ústav slovenskej literatúry, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
18. November 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 22-2022 R. Kiss-Szemán
PZ 22/2022
150,00 € Róbert Kiss-Szemán Ústav slovenskej literatúry, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
18. November 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 23-2022 A. Bokníková
PZ 23/2022
150,00 € doc. PhDr. Andrea Bokníková, PhD. Ústav slovenskej literatúry, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
18. November 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 24-2022 I. Hostová
PZ 24/2022
162,00 € Ivana Hostová Ústav slovenskej literatúry, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
14. November 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 19-2022 A. Škovierová
PZ 19/2022
100,00 € Angela Škovierová Ústav slovenskej literatúry, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
14. November 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 20/2022 M. Ambrúžová Poriezová
PZ 20/2022
100,00 € Miriam Ambrúžová Poriezová Ústav slovenskej literatúry, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
10. November 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 18-2022 I. Hostová
PZ 18/2022
640,00 € Ivana Hostová Ústav slovenskej literatúry, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
3. November 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 17-2022 M. Mitka
PZ 17/2022
150,00 € doc. Mgr. Marek Mitka, PhD., DiS.art. Ústav slovenskej literatúry, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
24. Október 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 16-2022 A. Mezeiová
PZ 16/2022
600,00 € Adelaida Mezeiová Ústav slovenskej literatúry, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
10. Október 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 15-2022 M. Bábiková
PZ 15/2022
1 000,00 € Marta Bábiková Ústav slovenskej literatúry, Slovenská akadémia vied, v. v. i.