Centrálny register zmlúv

Mesto Žarnovica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Február 2024
Zmluva č. 07 o nájme bytu č. 04 v bytovom dome č. 1525, na ul. Fraňa Kráľa č. vchodu 62 v Žarnovici
ZB2024005/OSMM
0,00 € Anna Kopernická Žarnovica
22. Február 2024
Zmluva o nájme pozemku
ZN2024010/OSMM
0,00 € COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo Mesto Žarnovica
22. Február 2024
Zabezpečenie umeleckého vystúpenia - koncert skupiny Duchoňovci - 17.04.2024
ZS2024019/OKMŠ
0,00 € Kultúrna spoločnosť Mesto Žarnovica
21. Február 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena "in rem"
ZVB2024014/OSMM
210,00 € Ivan Kabina Mesto Žarnovica
21. Február 2024
Nákup softvérovej licencie
ZS2024022/PM
265,00 € eSYST, s.r.o. Mesto Žarnovica
14. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť Centra voľného času, ktoré navštevujú žiaci s trvalým pobytom v obci Horné Hámre
ZS2024016/OE
576,00 € Obec Horné Hámre Mesto Žarnovica
13. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
ZVB2024011/OSMM
0,00 € Ing. František Gubán Mesto Žarnovica
12. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
ZVB2023116/OSMM
0,00 € 1. Lukáš Richter; 2. Mgr. Alexandra Beňušová Mesto Žarnovica
12. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
ZVB2023120/OSMM
0,00 € Lukáš Richter Mesto Žarnovica
12. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a zmluva o výpožičke č. M/9001162/0960/2023
ZVB2024002/OSMM
0,00 € Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Mesto Žarnovica
12. Február 2024
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku v Mestskom športovom areáli v Žarnovici za účelom konania tréningov amatérskych športovcov na plochej dráhe
ZV2024009/OSMM
0,00 € SPEEDWAY CLUB ŽARNOVICA Mesto Žarnovica
12. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZN2024013/OSMM
143,00 € Monika Spurná Žarnovica
9. Február 2024
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
ZV2024012/OSMM
0,00 € Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Hodruša - Hámre Mesto Žarnovica
8. Február 2024
Hromadná licenčná zmluva - kultúrne a športové podujatia - február - apríl 2024
ZS2024015/OKMŠ
250,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Žarnovica
8. Február 2024
Moderovanie podujatia "Fašiangový sprievod v maskách" - 13.02.2024
ZS2024012/OKMŠ
40,00 € Monika Spurná Mesto Žarnovica
8. Február 2024
Zmluva o výpožičke - výpožička nebytových priestorov na spoločenské podujatie
ZS2024013/OVS
31,50 € Základná škola Mesto Žarnovica
7. Február 2024
Skupinové úrazové poistenie dobrovoľníkov na podujatie "Žarnovický beh"
ZS2024014/OKMŠ
5,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Mesto Žarnovica
6. Február 2024
Výkon dobrovoľníckej činnosti - Žarnovický beh 10.02.2024
ZS2024010/OKMŠ
0,00 € Martin Vlčko Mesto Žarnovica
31. Január 2024
Licenčná zmluva - používanie reprodukovanej hudby - kultúrne podujatia - február - apríl 2024
ZS2024011/OKMŠ
118,40 € SLOVGRAM Mesto Žarnovica
30. Január 2024
Umelecké hudobné vystúpenie - Fašiangový sprievod - 13.02.2024
ZS2024009/OKMŠ
200,00 € Ing. Rudolf Gábriš Mesto Žarnovica