Centrálny register zmlúv

Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí údajov
VII./734/2024/R
5 975,00 € Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
1. Marec 2024
Zmluva o dodávke výrobku číslo 3/2024
I./735/2024/R
5 148,00 € CSČ SAV, v. v. i., VEDA, vydavateľstvo SAV Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
12. Február 2024
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2024
VIII./733/2024/R
0,00 € Slovenská mineralogická spoločnosť Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
8. Február 2024
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2024
VIII./732/2024/R
0,00 € Slovenská geologická spoločnosť Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
1. Február 2024
Mandátna zmluva o priamom zastupovaní mandanta v colnom konaní
VII./731/2024/R
0,00 € Denisa Marušincová Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
15. Január 2024
Zmluva o výpožičke
II./729/2024/R
1 550,00 € Ústav informatiky SAV, v. v. i. Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
15. Január 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
V./728/2024/R
Doplnená
2 646 739,80 € Slovenská akadémia vied Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
15. Január 2024
Internship agreement no 140312 / Dohoda o stáži
VIII./730/2024/R
0,00 € Universite de Rennes Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
6. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1112951
VII./718/2023/R
0,00 € ENERGIE2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z. Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
11. December 2023
Zmluva o dodávke plynu
VII./721/2023/R
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
11. December 2023
Zmluva o dodávke plynu
VII./722/2023/r
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
19. December 2023
Návrh poistnej zmluvy na diaľku "Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla"
VII./726/2023/R
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
19. December 2023
Poistná zmluva - havarijné poistenie
VII./727/2023/R
0,00 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
15. December 2023
Zmluva o dielo
I./725/2023/R
17 249,23 € RANDA + R s.r.o. Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
14. December 2023
Zmluva o dielo
I./723/2023/R
19 965,15 € Mgr. Juraj Šimák Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
14. December 2023
Kúpna zmluva na dodávku nového osobného motorového vozidla Hyundai Tucson
III./724/2023/R
26 301,00 € Portas, spol. s.r.o. Banská Bystrica Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
11. December 2023
Zmluva o dielo
I./719/2023/R
200,00 € prof. RNDr. Bernard Šiška, PhD. Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
11. December 2023
Zmluva o dodávke plynu
VII./720/2023/R
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
13. November 2023
Zmluva o dielo
I./717/2023/R
450,00 € Ing. Pavol Ďuriš Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
24. Október 2023
Zmluva č. PF/9/2023/MS/107-OEMČ-PF/9/2023 o nájme priestorov UMB za účelom zriadenia skladu
IV./715/2023/R
600,00 € Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.