Centrálny register zmlúv

Obec Vysoká nad Uhom

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
9391202301
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Vysoká nad Uhom
27. November 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
RA-SNCA/20204282
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Vysoká nad Uhom
19. November 2023
Dodatok 1/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
1/2024
0,00 € FÚRA s.r.o. Obec Vysoká nad Uhom
3. November 2023
Dohoda uzatvorená podľa §10 ods. 3, písm: a) ods.. 4, ods. 10, §26 ods. 2 písm, g) a ďalších zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
23/42/010/151
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce Obec Vysoká nad Uhom
3. November 2023
Zmluva o dielo podľa ustanovení § 5236 a nasl. Obchodného zákonníka
20231006
84,00 € IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36, 080 01 Prešov Obec Vysoká nad Uhom
19. September 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
23/42/054/1795
205,32 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Obec Vysoká nad Uhom
11. September 2023
Sponzorská zmluva
12023
1 000,00 € Roľnícke družstvo Vysoká n/Uhom Obec Vysoká nad Uhom
11. September 2023
Sponzorská zmluva
22023
5 000,00 € RTmont s.r.o. Obec Vysoká nad Uhom
19. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní služieb ROZaNA
2023
209,50 € MK hlas, s.r.o. Obec Vysoká nad Uhom
8. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 2023/NAF045
2023/NAF045
1 000,00 € Nadácia EPH Obec Vysoká nad Uhom
7. Jún 2023
Dodatok č. 006 k Zmluve o dodávke plynu
006
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Vysoká nad Uhom
29. Marec 2023
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov v rámci národného projektu "Cesta na trh práce 3". "
23/42/054/365
3 779,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Obec Vysoká nad Uhom
22. Marec 2023
Dodatok k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
5/2023
0,00 € NATUR-PACK a.s. Obec Vysoká nad Uhom
21. Marec 2023
Územný plán obce Vysoká nad Uhom
1/2023
27 840,00 € Architektonické štúdio Atrium s.r.o. Obec Vysoká nad Uhom
15. Marec 2023
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v rámci národného projektu "Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie"
23/42/054/184
17 003,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Obec Vysoká nad Uhom
15. Marec 2023
Príloha k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu
4
0,00 € FÚRA s.r.o. Jantárová 041 01 Košice Obec Vysoká nad Uhom
15. Marec 2023
Programové vybavenie pre spracovanie ekonomickej agendy
20230124
30,00 € IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36, 080 01 Prešov Obec Vysoká nad Uhom
15. Marec 2023
Zmluva o dielo
20230120
50,00 € IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36, 080 01 Prešov Obec Vysoká nad Uhom
29. December 2022
Kúpna zmluva
1706/VSD/2022
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Vysoká nad Uhom
6. Apríl 2022
skušobná zmluva Vysoká nad Uhom
147852369
0,00 € Dobraobec s.r.o. Obec Vysoká nad Uhom