Centrálny register zmlúv

Obec Dolné Dubové

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. September 2023
Kúpna zmluva
Z24-23Bobek
6 020,00 € Štefan a Mária Bobekoví Obec Dolné Dubové
19. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. OV/039/2020
K039-23
0,00 € Michal Nádaský Obec Dolné Dubové
19. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. OV/183/2021
K183-23
0,00 € Anna Nádaská Obec Dolné Dubové
7. September 2023
Zámenná zmluva
Z23-23Brezinová
1 600,00 € Romana Obec Dolné Dubové
7. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. OV/188/2021
K188-23
0,00 € Ing. Tomáš Selniekovič Obec Dolné Dubové
5. September 2023
Darovacia zmluva č.p.: SITB-OO2-2023/001174-022
Z21-23 MV SR
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Obec Dolné Dubové
5. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19/CKF/2023
Z22-23
3 000,00 € Trnavský samosprávny kraj Obec Dolné Dubové
5. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. OV/099/2020
K099-23
0,00 € Anton lackovič Obec Dolné Dubové
5. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. OV/048/2020
K048-23
0,00 € Ján Valentovič Obec Dolné Dubové
30. August 2023
Zmluva č. 2023/OBC/R/S/TT/0087
Z20-23
1 250,00 € Trnavský samosprávny kraj Obec Dolné Dubové
21. August 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - alík
T19-23
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Dolné Dubové
8. August 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. OV/182/2021
K182-23
0,00 € Štefan Čapkovič Obec Dolné Dubové
8. August 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. OV/030/2020
K030-23
0,00 € Jozef Jursa Obec Dolné Dubové
8. August 2023
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd
ZOV75-23
0,00 € Miloš Remenár Obec Dolné Dubové
4. August 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. OV/112/2020
K112-23
0,00 € Daniela Voštinárová Obec Dolné Dubové
4. August 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. OV/149/2020
K149-23
0,00 € Katarína Čapkovičová Obec Dolné Dubové
2. August 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. OV/010/2020
K010-23
0,00 € Leonard Hrčka Obec Dolné Dubové
2. August 2023
Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 109000816
Z18-23Komunálna poisťovňa
0,00 € Komunálna poisťovňa Obec Dolné Dubové
1. August 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. OV/033/2020
K033-23
0,00 € Martin Šediva Obec Dolné Dubové
1. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dolné Dubové v roku 2023
Z17-23
500,00 € Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dolné Dubové Obec Dolné Dubové