Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP


Dátum podpisu:25.02.2022
Dátum zverejnenia:01.03.2022 13:14
Dátum účinnosti:02.03.2022
Dátum platnosti do:neuvedené
Suma na zmluve:7 283 025,68 €

Identifikácia dodatku

Číslo dodatku:Z314011R809/D04
Obstarávateľ:Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
Dodávateľ:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Názov dodatku:Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP
Poznámka:
      Zobrazenia: 0x