Centrálny register zmlúv

Mesto Michalovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
20240111
2 000,00 € Športový klub stolného tenisu Michalovce Mesto Michalovce
21. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
20240112
87 250,00 € Hokejový klub Dukla Michalovce - mládež Mesto Michalovce
21. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
20240113
800,00 € Športový Kickbox klub Michalovce Mesto Michalovce
21. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
20240117
500,00 € Yacht Club Fun Sailing Mesto Michalovce
21. Február 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071ASP2 zo dňa 26.7.2021
20240126
437 387,22 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Michalovce
21. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
20240114
500,00 € ŠK ZEMPLÍN MICHALOVCE - SILOVÝ TROJBOJ Mesto Michalovce
21. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
20240118
500,00 € Archery Team 2008 Michalovce Mesto Michalovce
21. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
20240119
4 500,00 € Plavecký klub ORCA Michalovce, o.z. Mesto Michalovce
20. Február 2024
Zmluva o dielo
20240124
1 500,00 € PaedDr. Martin Molnár Mesto Michalovce
20. Február 2024
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
20240093
0,00 € Mesto Michalovce Medipraktik Michalovce, s.r.o.
19. Február 2024
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI ZBERE POUŽITÉHO ŠATSTVA č. 2./2024
20240095
2 880,00 € MMPR, s.r.o. Mesto Michalovce
19. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
20240108
11 000,00 € 1. BASKET KLUB MICHALOVCE Mesto Michalovce
19. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
20240104
11 000,00 € Športový klub ZEMPLÍN Michalovce - oddiel Judo, o.z. Mesto Michalovce
16. Február 2024
Dodatok k zmluve o spolupráci 20230847 (Káva)
20240121
0,00 € UN CAFFE s.r.o. Mesto Michalovce
15. Február 2024
Zmluva o nakladaní s odpadmi - projekt Olejko
20240120
0,00 € Espik Group s.r.o. Mesto Michalovce
14. Február 2024
Zmluva o bežnom účte
20240102
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. Mesto Michalovce
14. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služby - ČSOB BUSINESSBANKING LITE
20240106
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. Mesto Michalovce
14. Február 2024
Zmluva o využívaní služby - ČSOB BUSINESSBANKING LITE
20240105
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. Mesto Michalovce
14. Február 2024
Dodatok č.6 ku kolektívnej zmluve pre roky 2021-2025
20240107
0,00 € Základná organizácia Sloves pri Mestskom úrade Michalovce Mestský úrad Mesto Michalovce
13. Február 2024
Dod.č.4 k zml. 20220744 Hviezdoslavova
20240096
2,00 € Technické služby mesta Michalovce Mesto Michalovce