Centrálny register zmlúv

Banskobystrický samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi
1617/2023/UKRBBSK
1 800,00 € RB-BTS, s.r.o. Zvolen Banskobystrický samosprávny kraj
21. November 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
1618/2023/UKRBBSK
0,00 € RB-BTS, s.r.o. Zvolen Banskobystrický samosprávny kraj
7. December 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
1619/2023/ODDMPU
1 450,52 € Michaela Cerovská Kubaliaková Banskobystrický samosprávny kraj
7. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1648/2023/ODDIP
1648/2023/ODDIP
780,00 € Slovenské misijné hnutie Banskobystrický samosprávny kraj
7. December 2023
Zmluva o úvere č. 1639/2023/ODDRF
1639/2023/ODDRF
1 400 000,00 € National Development Fund II., a.s. Banskobystrický samosprávny kraj
5. December 2023
Kúpna zmluva
1647/2023/ODDMPU
14 314,24 € Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Banskobystrický samosprávny kraj
5. December 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o výkone stavebného dozoru na výkon stavebného dozoru (SD) pre stavbu s názvom: „Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica - I. etapa a II. etapa“
258(1269/2022/ODDIPVIS)
23 032,80 € NoPe PLUS s. r. o. Banskobystrický samosprávny kraj
5. December 2023
Kúpna zmluva č. 1643/2023/ODDVSP
1643/2023/ODDVSP
70,00 € Ing. Jana Fekiačová Banskobystrický samosprávny kraj
5. December 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo a mandátnej zmluve pre stavbu s názvom: „Rekonštrukcia cesty a mostov II/571 hr. okresov LC/RS – Pavlovce (križovatka s cestou II/531); kumulatívne staničenie km 12,008 – 31,900; I. etapa“
257(344/2023/ODDIPVIS)
0,00 € HBH Projekt spol. s r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
5. December 2023
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve č. 1365/2023/ODDMPU
Zmluva 1365/2023/ODDMPU
0,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Mária Kňapová, Pavel Janoška, Júlia Baffyová, Ladisav Pál
5. December 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
1542/2023/ODDATP
0,00 € Mgr. Adam Širáň Banskobystrický samosprávny kraj
5. December 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
1652/2023/ODDATP
30,00 € Matúš Mackov Banskobystrický samosprávny kraj
5. December 2023
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy č. 202201-ZoP-0172
Zmluva 77/2022/ODDE
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Banskobystrický samosprávny kraj
5. December 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI REALIZÁCII PROJEKTU
1645/2023/ORRUP
250,00 € Občianske združenie OXYMORON Banskobystrický samosprávny kraj
5. December 2023
Kúpna zmluva č. 1590/2023/ODDMPU
Zmluva 1590/2023/ODDMPU
6 500,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Marek Urblík
5. December 2023
Kúpna zmluva č. 1584/2023/ODDMPU
Zmluva 1584/2023/ODDMPU
31 200,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Anna Majerská
5. December 2023
Kúpna zmluva č. 1586/2023/ODDMPU
Zmluva 1586/2022/ODDMPU
31 200,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Ján Líška
5. December 2023
Kúpna zmluva č. 1589/2023/ODDMPU
Zmluva 1589/2023/ODDMPU
6 500,00 € Banskobystrický samosprávny kraj JUDr. Lýdia Noskovičová
5. December 2023
Protokol o zverení majetku Banskobystrického samosprávneho kraja do správy
Zmluva 1634/2023/ODDMPU
0,00 € Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építöipari Szakközépiskola JUDr. Lýdia Noskovičová
4. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci
(255)/1368/2023/ODDATP
0,00 € Mesto Brezno Banskobystrický samosprávny kraj