Centrálny register zmlúv

Banskobystrický samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Máj 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo na zhotovenie diela s názvom: „Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja – Veľké Pole – križ. II/428 Žarnovica - I. etapa“
147(1480/2022/ODDIPVIS)
7 011 111,97 € Metrostav DS a.s. Banskobystrický samosprávny kraj
30. Máj 2024
Zmluva o spolupráci č. 494/2024/ODDSPSP
Zmluva o spolupráci č. 494/2024/ODDSPSP
0,00 € Združenie obcí pre rozvoj mikroregiónu Horehron Banskobystrický samosprávny kraj
29. Máj 2024
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI Č. 368/2024/ORRUP NA ÚDRŽBE VYBRANÝCH TURISTICKÝCH TRÁS
368/2024/ORRUP
1 500,00 € Oblastná organizácia cestovného ruchu GEMER Banskobystrický samosprávny kraj
29. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŹBY : Prevádzkový dohľad
382/2024/ODDVSP
71,88 € JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
28. Máj 2024
Kúpna zmluva
365/2024/ODDMPU
1 800,00 € Jozef Šaranko STEAM Banskobystrický samosprávny kraj
28. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 266/2024/ODDATP
Kúpna zmluva č. 266/2024/ODDATP
238,77 € Anna Zelinová Banskobystrický samosprávny kraj
28. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 241/2024/ODDATP
Kúpna zmluva č. 241/2024/ODDATP
664,56 € Hana Sekerešová Banskobystrický samosprávny kraj
28. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 207/2024/ODDATP
Kúpna zmluva č. 207/2024/ODDATP
475,42 € Júlia Lepiešová Banskobystrický samosprávny kraj
28. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 223/2024/ODDATP
Kúpna zmluva č. 223/2024/ODDATP
687,99 € Dagmar Mrváňová Banskobystrický samosprávny kraj
27. Máj 2024
Kúpna zmluva
260/2024
306,72 € Anna Vaneková Banskobystrický samosprávny kraj
27. Máj 2024
Dodatok č. 4 k Mandátnej zmluve
Dodatok č. 4 (Zmluva č. 2035/2021/ODDVD)
2 220 000,00 € Organizátor IDS BBSK, a.s. Banskobystrický samosprávny kraj
27. Máj 2024
Kúpna zmluva
244/2024
201,29 € Oľga Snopková Banskobystrický samosprávny kraj
27. Máj 2024
Kúpna zmluva
249/2024
1 767,90 € Mária Strieborná Banskobystrický samosprávny kraj
24. Máj 2024
Kúpna zmluva
196/2024
1 226,88 € Marta Krouzová Dianová Banskobystrický samosprávny kraj
24. Máj 2024
Kúpna zmluva
206/2024
968,09 € Anna Leštáková Banskobystrický samosprávny kraj
24. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí služby č. 354/2024/ODDVSP
Zmluva 354/2024/ODDVSP
9 999,00 € ŽP EKO QELET a.s. Banskobystrický samosprávny kraj
24. Máj 2024
Kúpna zmluva č.166/2024/ODDIT
166/2024/ODDIT
5 887,68 € Henrich Sonnenschein - ITSK Banskobystrický samosprávny kraj
24. Máj 2024
Zmluva o spolupráci pri organizácii športového podujatia č. 422/2024/KP
422/2024/KP
5 000,00 € Marathon Banska Bystrica s.r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
23. Máj 2024
Kúpna zmluva
363/2024/ODDMPU
274,87 € InTech Žiar nad Hronom z.p.o. Banskobystrický samosprávny kraj
23. Máj 2024
Kúpna zmluva 152/2024/ODDVSP
Zmluva 152/2024/ODDVSP
15 745,20 € ZOFF spol.s.r.o. Banskobystrický samosprávny kraj