Centrálny register zmlúv

Obec Križovany nad Dudváhom

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Február 2024
Poistná zmluva 511117966 - zmena
P1/2024
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Pribinova 19, 811 09 Bratislava Obec Križovany nad Dudváhom, Križovany nad Dudváhom 1, 91924
22. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Bothová
N6/2024
0,00 € Obec Križovany nad Dudváhom, 919 24 Križovany nad Dudváhom 1 Beáta Bothová
22. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Viselková
N5/2024
0,00 € Obec Križovany nad Dudváhom, 919 24 Križovany nad Dudváhom 1 Marcela Viselková
15. Február 2024
Dodatok č. 2 k zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu
6/2024
0,00 € 42 zmluvných obcí Obec Križovany nad Dudváhom, Križovany nad Dudváhom 1, 91924
9. Február 2024
Dodatok k zmluve S99T100013 o zvoze a skládkovaní odpadu
5/2024
0,00 € FCC Trnava, s.r.o., Priemyselná 5, 917 01 Trnava Obec Križovany nad Dudváhom, Križovany nad Dudváhom 1, 91924
9. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov - TSS Grade
N4/2024
0,00 € Obec Križovany nad Dudváhom, 919 24 Križovany nad Dudváhom TSS Grade, a.s., Dunajská 48, 811 08 Bratislava
8. Február 2024
Zmluva o opätovnom uzavretí nájomnej zmluvy k obecnému nájomnému sociálnemu bytu číslo A3/1 - Haladová
B1/2024
0,00 € Obec Križovany nad Dudváhom, 919 24 Križovany nad Dudváhom 1 Monika Haladová
7. Február 2024
Zmluva o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku
4/2024
0,00 € Obec Križovany nad Dudváhom, 919 24 Križovany nad Dudváhom 1 GOODWILL plus, a.s. v likvidácii, Slovanská 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
6. Február 2024
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
3/2024
0,00 € KREATIM vm, s. r. o., Mikovíniho 10, 917 01 Trnava Obec Križovany nad Dudváhom, Križovany nad Dudváhom 1, 91924
31. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov - OŠK
N3/2024
0,00 € Obec Križovany nad Dudváhom, 919 24 Križovany nad Dudváhom 1 Obecný športový klub Križovany nad Dudváhom, 919 24
31. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Vašková
N2/2024
0,00 € Obec Križovany nad Dudváhom, 919 24 Križovany nad Dudváhom 1 Soňa Vašková
24. Január 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
2/2024
0,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava Obec Križovany nad Dudváhom, Križovany nad Dudváhom 1, 91924
17. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
N1/2024
0,00 € Obec Križovany nad Dudváhom, 919 24 Križovany nad Dudváhom 1 Rada Rodičovského združenia pri Zš s Mš Križovany nad Dudváhom
16. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie - príspevku z rozpočtu obce Križovany nad Dudváhom - Fsk Dudváh
D10/2024
0,00 € Obec Križovany nad Dudváhom, 919 24 Križovany nad Dudváhom 1 OZ Folklórna skupina Dudváh, Križovany nad Dudváhom
16. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie - príspevku z rozpočtu obce Križovany nad Dudváhom - JDS
D2/2024
0,00 € Obec Križovany nad Dudváhom, 919 24 Križovany nad Dudváhom 1 Jednota Dôchodcov na Slovensku, z.o., 919 24 Križovany nad Dudváhom
16. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie - príspevku z rozpočtu obce Križovany nad Dudváhom - OŠK
D3/2024
0,00 € Obec Križovany nad Dudváhom, 919 24 Križovany nad Dudváhom 1 Obecný športový klub Križovany nad Dudváhom
16. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie - príspevku z rozpočtu obce Križovany nad Dudváhom - Únia žien
D4/2024
0,00 € Obec Križovany nad Dudváhom, 919 24 Križovany nad Dudváhom 1 Únia žien, z. o., 919 24 Križovany nad Dudváhom
16. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie - príspevku z rozpočtu obce Križovany nad Dudváhom - DH Križovianka
D5/2024
0,00 € Obec Križovany nad Dudváhom, 919 24 Križovany nad Dudváhom 1 Spolok Dychová hudba Križovianka - Krojovanka, 919 24 Križovany nad Dudváhom
16. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie - príspevku z rozpočtu obce Križovany nd Dudváhom - DHZ
D6/2024
0,00 € Obec Križovany nad Dudváhom, 919 24 Križovany nad Dudváhom 1 Dobrovoľný hasičský zbor, 919 24 Križovany nad Dudváhom
16. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie - príspevku z rozpočtu obce Križovany nad Dudváhom - PZ Háj
D7/2024
0,00 € Obec Križovany nad Dudváhom, 919 24 Križovany nad Dudváhom 1 PZ HÁJ - Križovany nad Dudváhom