Centrálny register zmlúv

Valaliky Industrial Park, s. r. o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Marec 2024
Dohoda o preložke telekomunikačného vedenia
PARK 25 - 030/2024
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Valaliky Industrial Park, s. r. o.
29. Február 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/37-4869-2023
0,00 € Mária Szilagyiová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
29. Február 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/37-4865-2023
0,00 € Helena Sidorjaková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
29. Február 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/32-3991-2023
0,00 € Alena Rafay Valaliky Industrial Park, s. r. o.
29. Február 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/32-1271-2024
0,00 € Helena Németh Valaliky Industrial Park, s. r. o.
29. Február 2024
Kúpna zmluva
11-5165-2024
179,68 € Roman Kováč Valaliky Industrial Park, s. r. o.
28. Február 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
866725006-1-2024-ZoBZVB, ZoBVB/61-62-65-68-0003-2024
0,00 € Slovenská republika Zastúpená správcom majetku štátu Železnice Slovenskej republiky Valaliky Industrial Park, s. r. o.
28. Február 2024
Nájomná zmluva s právom stavby
866725007-1-2024-NZsPS, NZ/31-32-35-38-7323-2024
9 710,05 € Železnice Slovenskej republiky Valaliky Industrial Park, s. r. o.
27. Február 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/37-4866-2023
0,00 € Margita Vargovčáková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
27. Február 2024
Kúpna zmluva
11-5173-2024
391,87 € Alžbeta Juhászová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
27. Február 2024
Kúpna zmluva
11-5031-2024
155,35 € Štefan Podracký Valaliky Industrial Park, s. r. o.
27. Február 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/39-0931-2022/GP 15
686,28 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Valaliky Industrial Park, s. r. o.
26. Február 2024
Zmluva o pripojení ZoP 24ZVS00008415219
park 25 - 025/2024
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Valaliky Industrial Park, s. r. o.
26. Február 2024
Zmluva o pripojení ZoP 24ZVS0000838125P
Park 25 - 026/2024
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Valaliky Industrial Park, s. r. o.
26. Február 2024
Zmluva o pripojení ZoP 24ZVS0000837723A
PARK 25 - 027/2024
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Valaliky Industrial Park, s. r. o.
26. Február 2024
Zmluva o pripojení ZoP 24ZVS0000838206P
PARK 25 - 028/2024
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Valaliky Industrial Park, s. r. o.
26. Február 2024
Kúpna zmluva
11-5021-2024
77,67 € Miroslav Medve Valaliky Industrial Park, s. r. o.
22. Február 2024
Kúpna zmluva
11-5028-2024
155,35 € Dana Nagyová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
22. Február 2024
Kúpna zmluva
11-4992-2024
116,52 € Ján Tkáč Valaliky Industrial Park, s. r. o.
22. Február 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/32-3998-2023
0,00 € Magdaléna Rendošová Valaliky Industrial Park, s. r. o.