Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
Z-46/2023
19,80 € Magna Energia a.s. Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
23. November 2023
Nájomná zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľnosti
Z-45/2023
0,00 € Mesto Hurbanovo Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
20. November 2023
Zmluva o financovaní nákladov na školiacu a kooperačnú aktivitu v rámci programu Erasmus+
Z-44/2023
28,50 € SAAIC, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odb. prípravu Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
3. November 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
Z-43/2023
906,85 € Kooperatíva poisťovňa, a.s. Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
23. Október 2023
Nájomná zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľnosti
Nájomná zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľnosti
0,00 € Mesto Hurbanovo Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
6. Október 2023
Nájomná zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľnosti
Z-41/2023
0,00 € Mesto Hurbanovo Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
6. September 2023
Nájomná zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľnosti
Z-40/2023
0,00 € Mesto Hurbanovo Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
28. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí grantu Erasmus+
Z-32/2023
264,67 € Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo Ildikó Horváthová
28. Jún 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory
Z-33/2023
264,67 € Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo Katarína Kučerová
28. Jún 2023
Návrh poistnej zmluvy č. 1009901486
Z-34/2023
3 013,16 € Kooperatíva poisťovňa, a.s. Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
28. Jún 2023
Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami č. 0999000407
Z-35/2023
453,10 € Kooperatíva poisťovňa, a.s. Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
28. Jún 2023
Súborové havarijné poistenie
Súborové havarijné poistenie motorových vozidiel č.5519001975
244,74 € Kooperatíva poisťovňa, a.s. Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
28. Jún 2023
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Z-37/2023
97,92 € Kooperatíva poisťovňa, a.s. Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
30. Jún 2023
Dohoda o grante pre program Erasmus+, Projekt 2023-1-SK01-KA121- VET-000116756
Z-39/2023
56 120,00 € SAAIC, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odb. prípravu Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
28. Jún 2023
Nájomná zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľnosti
Z-38/2023
0,00 € Mesto Hurbanovo Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
26. Jún 2023
Nájomná zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľnosti
Z-31/2023
0,00 € Mesto Hurbanovo Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
16. Jún 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory
Z-15/2023
107,20 € Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo Enikő Balogh
16. Jún 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory
Z-16/2023
107,20 € Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo Levente Bencz
16. Jún 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory
Z-17/2023
107,20 € Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo Máté Kiss
16. Jún 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory
Z-18/2023
107,20 € Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo Elizabeth Vígh