Centrálny register zmlúv

Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Jún 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory
Z-27/2023
107,20 € Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo Viktória Hlavičková
16. Jún 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory
Z-28/2023
107,20 € Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo Rebeka Pampiszli
19. Jún 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory
Z-30/2023
107,20 € Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo Zoltán Kórósi
16. Jún 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory
Z-29/2023
315,95 € Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo Ing. Adriana Eleková
25. Máj 2023
Nájomná zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľnosti NEH_033/223
Z-14/2023
180,00 € Mesto Hurbanovo Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
15. Máj 2023
Nájomná zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľnosti
Z-13/2023
24,00 € Mesto Hurbanovo Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
20. Apríl 2023
Živelné poistenie
Z-26/2019
Doplnená
3 492,99 € Kooperatíva poisťovňa, a.s. Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
22. Marec 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na vzdelávaciu aktivitu v sektore Školského vzdelávania Školské výmenné partnerstvá
Z-5/2023
731,00 € Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo Vladimíra Končerová
22. Marec 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na vzdelávaciu aktivitu v sektore Školského vzdelávania Školské výmenné partnerstvá
Z-6/2023
731,00 € Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo Sabina Šindárová
22. Marec 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na vzdelávaciu aktivitu v sektore Školského vzdelávania Školské výmenné partnerstvá
Z-7/2023
731,00 € Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo Tamara Wimmerová
22. Marec 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na vzdelávaciu aktivitu v sektore Školského vzdelávania Školské výmenné partnerstvá
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na vzdelávaciu aktivitu v sektore Školského vzdelávania Školské výmenné partnerstvá
731,00 € Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo Tamara Vörösová
22. Marec 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na vzdelávaciu aktivitu v sektore Školského vzdelávania Školské výmenné partnerstvá
Z-9/2023
1 067,00 € Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo Mgr. Silvia Košlabová
22. Marec 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na vzdelávaciu aktivitu v sektore Školského vzdelávania Školské výmenné partnerstvá
Z-10/2023
1 067,00 € Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo Mgr. Tímea Peťkovská
22. Marec 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na vzdelávaciu aktivitu v sektore Školského vzdelávania Školské výmenné partnerstvá
Z-11/2023
1 067,00 € Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo Mgr. Ágnes Dombovári
22. Marec 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na vzdelávaciu aktivitu v sektore Školského vzdelávania Školské výmenné partnerstvá
12/2023
1 067,00 € Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo Mgr. Katarína Kučerová
22. Marec 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na vzdelávaciu aktivitu v sektore Školského vzdelávania Školské výmenné partnerstvá
Z-8/2023
731,00 € Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo Tamara Vörösová
31. Január 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín- Ovocie a zelenina
Z-4/2023
19 103,00 € GTN, s.r.o. Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
27. Január 2023
Zmluva o poskytnutí grantu Erasmus+
Z-3/2023
Doplnená
24 181,00 € Panepistimo Kritis (University Of Crete) Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
13. Január 2023
Nájomná zmluva na prenájom nebytových priestorov
Z-2/2023
16,00 € Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo Damián Szántó
13. Január 2023
Erasmus+ Zmluva medzi koordinátorom a projektovým partnerom o poskytnutí finančnej podpory
Z-1/2023
Doplnená
2 514,20 € AISR Greenbay House, Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo