Centrálny register zmlúv

Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Apríl 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o bežnom účte uzavretej podľa §708 a nasl. zákona č.513/19991 Zb.
D-1/2022
0,00 € Štátna pokladnica5 Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
30. Máj 2022
Dodatok k Rámcovej zmluve zo dňa 11.12.2020
D-5/2022
0,00 € Ing. Július Beke- Mäso-údeniny Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
24. Jún 2022
Erasmus + Zmluva o poskytnutí finančnej podpory
Z-18/2022
0,00 € Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo Márton Gőgh
24. Jún 2022
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory
Z-23/2022
0,00 € Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo Tamás Bátky
4. Júl 2022
Zmluva o dodávke výkonov a tovarov
Z-26/2022
0,00 € WebHouse, s.r.o. Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
13. Október 2022
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
A4066324
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko a.s. Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
25. November 2022
Zmluva o poskytnutí grantu Erasmus+
Z-47/2022
Doplnená
1 492,84 € Agrupamento de Escolas De Emesinde Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
25. November 2022
Zmluva o poskytnutí grantu Erasmus+
Z-48/2022
Doplnená
0,00 € Martinlaakson Lukio Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
16. Jún 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory
0,00 € Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo Christofer Závodský
26. Jún 2023
Nájomná zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľnosti
Z-31/2023
0,00 € Mesto Hurbanovo Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
28. Jún 2023
Nájomná zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľnosti
Z-38/2023
0,00 € Mesto Hurbanovo Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
6. September 2023
Nájomná zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľnosti
Z-40/2023
0,00 € Mesto Hurbanovo Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
6. Október 2023
Nájomná zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľnosti
Z-41/2023
0,00 € Mesto Hurbanovo Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
23. Október 2023
Nájomná zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľnosti
Nájomná zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľnosti
0,00 € Mesto Hurbanovo Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
23. November 2023
Nájomná zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľnosti
Z-45/2023
0,00 € Mesto Hurbanovo Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
8. December 2023
Nájomná zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľnosti
Z-47/2023
0,00 € Mesto Hurbanovo Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
27. Marec 2024
Zmluva o spolupráci pri realizácii hospitačnej a výstupovej pedagogickej praxe
Z-2/2024
0,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
15. Máj 2024
Nájomná zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľnosti- Kultúrny dom
Z-3/2024
0,00 € Mesto Hurbanovo Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
12. Október 2022
Nájomná zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľnosti č.NEH_046/2022
Z-36/2022
1,00 € Mesto Hurbanovo Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
23. November 2022
Nájomná zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľnosti NEH_066/2022
Z-46/2022
1,00 € Mesto Hurbanovo Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo