Centrálny register zmlúv

Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Jún 2023
Dohoda o grante pre program Erasmus+, Projekt 2023-1-SK01-KA121- VET-000116756
Z-39/2023
56 120,00 € SAAIC, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odb. prípravu Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
21. December 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín- Mäso a mäsové výrobky
Z-50/2023
41 716,50 € Ing. Július Beke- Mäso- údeniny Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
21. December 2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín- Mäso a mäsové výrobky
Z-54/2022
34 968,09 € Ing. Július Beke- Mäso- údeniny Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
2. December 2022
Zmluva o poskytnutí grantu Erasmus+
Z-49/2022
Doplnená
32 518,00 € Deniz Su Özel Egitim Ögretim Yaymerhk San. ve Tic.Ltd.Sti. Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
27. Apríl 2022
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode na dodanie potravín
D-2/2022
25 388,80 € C.B.C.G., spol. s.r.o. Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
13. Január 2023
Erasmus+ Zmluva medzi koordinátorom a projektovým partnerom o poskytnutí finančnej podpory
Z-1/2023
Doplnená
2 514,20 € AISR Greenbay House, Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
18. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode na dodanie základných potravín
D-4/2022
24 864,10 € Mabonex Slovakia spol. s.r.o. Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
27. Január 2023
Zmluva o poskytnutí grantu Erasmus+
Z-3/2023
Doplnená
24 181,00 € Panepistimo Kritis (University Of Crete) Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
2. December 2022
Zmluva o poskytnutí grantu Erasmus+
Z-50/2022
Doplnená
24 072,00 € Multi-ACT STD Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
18. December 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín- Ovocie a zelenina
Z-49/2023
23 757,10 € GTN, s.r.o. Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
15. December 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín-Pekárenské výrobky, čerstvé pečivo
Z-48/2023
23 592,56 € C.B.C.G., spol. s.r.o. Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
4. Január 2024
Rámcová dohoda na dodanie potravín- Základné potraviny a vajcia
Z-52/2023
21 400,32 € Mabonex Slovakia spol. s.r.o. Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
4. Január 2024
Rámcová dohoda na dodanie potravín- Mlieko a mliečne výrobky
Z-54/2023
20 080,06 € Mabonex Slovakia spol. s.r.o. Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
31. Január 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín- Ovocie a zelenina
Z-4/2023
19 103,00 € GTN, s.r.o. Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
21. December 2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín- Základné potraviny a vajcia
Z-53-2022
17 948,91 € Mabonex Slovakia spol. s.r.o. Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
21. December 2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín- Pekárenské výrobky a čerstvé pečivo
Z-51-2022
17 295,48 € C.B.C.G., spol. s.r.o. Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
29. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode na dodanie potravín
D-3/2022
15 828,16 € Mabonex Slovakia s.r.o. Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
21. December 2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín- Mlieko a mliečne výrobky
Z-52/2022
11 822,47 € Mabonex Slovakia spol. s.r.o. Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
14. September 2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín- Ovocie a zelenina
Z-27/2022
10 090,45 € GTN, s.r.o. Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
28. December 2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín- Mrazené potraviny, zelenina, ryby a hydina
Z-55/2022
7 638,82 € Mabonex Slovakia spol. s.r.o. Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo