Centrálny register zmlúv

Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Október 2022
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na vzdelávaciu aktivitu v sektore Školského vzdelávania Školské výmenné partnerstvá
Z-38/2022
1 017,00 € Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo Tímea Kovácsová
13. Október 2022
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na vzdelávaciu aktivitu v sektore Školského vzdelávania Školské výmenné partnerstvá
Z-39/2022
681,00 € Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo Dániel Duchoň
13. Október 2022
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na vzdelávaciu aktivitu v sektore Školského vzdelávania Školské výmenné partnerstvá
Z-40/2022
681,00 € Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo Levente Bencz
13. Október 2022
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na vzdelávaciu aktivitu v sektore Školského vzdelávania Školské výmenné partnerstvá
Z-41/2022
681,00 € Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo Csongor Végh
13. Október 2022
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na vzdelávaciu aktivitu v sektore Školského vzdelávania Školské výmenné partnerstvá
Z-42/2022
681,00 € Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo Zoltán Kórósi
13. Október 2022
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na vzdelávaciu aktivitu v sektore Školského vzdelávania Školské výmenné partnerstvá
Z-43/2022
681,00 € Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo Lajos Pfeiferlik
13. Október 2022
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na vzdelávaciu aktivitu v sektore Školského vzdelávania Školské výmenné partnerstvá
Z-44/2022
681,00 € Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo Dávid Duchoň
13. Október 2022
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na vzdelávaciu aktivitu v sektore Školského vzdelávania Školské výmenné partnerstvá
Z-37/2022
1 017,00 € Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo Katarína Mészárosová
13. Október 2022
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
A4066324
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko a.s. Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
12. Október 2022
Nájomná zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľnosti č.NEH_046/2022
Z-36/2022
1,00 € Mesto Hurbanovo Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
14. September 2022
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na vzdelávaciu aktivitu v sektore Školského vzdelávania Školské výmenné partnerstvá
Z-28/2022
1 017,00 € Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo Katarína Mészárosová
14. September 2022
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na vzdelávaciu aktivitu v sektore Školského vzdelávania Školské výmenné partnerstvá
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na vzdelávaciu aktivitu v sektore Školského vzdelávania Školské výmenné partnerstvá
681,00 € Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo Abigél Csányi
14. September 2022
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na vzdelávaciu aktivitu v sektore Školského vzdelávania Školské výmenné partnerstvá
Z-30/2022
681,00 € Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo Martin Cséry
14. September 2022
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na vzdelávaciu aktivitu v sektore Školského vzdelávania Školské výmenné partnerstvá
Z-31/2022
681,00 € Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo Patrik Czigle
14. September 2022
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na vzdelávaciu aktivitu v sektore Školského vzdelávania Školské výmenné partnerstvá
Z-31/2022
681,00 € Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo Patrik Czigle
14. September 2022
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na vzdelávaciu aktivitu v sektore Školského vzdelávania Školské výmenné partnerstvá
Z-32/2022
681,00 € Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo Lara Obert
14. September 2022
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na vzdelávaciu aktivitu v sektore Školského vzdelávania Školské výmenné partnerstvá
Z-33/2022
681,00 € Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo Kiara Adamiková
14. September 2022
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na vzdelávaciu aktivitu v sektore Školského vzdelávania Školské výmenné partnerstvá
Z-34/2022
681,00 € Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo Hanna Macsánszky
14. September 2022
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na vzdelávaciu aktivitu v sektore Školského vzdelávania Školské výmenné partnerstvá
Z-35/2022
1 017,00 € Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo Tímea Bődová
14. September 2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín- Ovocie a zelenina
Z-27/2022
10 090,45 € GTN, s.r.o. Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo