Centrálny register zmlúv

Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Jún 2022
Zmluva o prenájme hnuteľnej veci
Z-6/2022
120,00 € AG FOODS SK s.r.o. Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
3. Jún 2022
Nájomná zmluva na prenájom nebytových priestorov
Z-5/2022
128,00 € Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo Patrik Stanko
30. Máj 2022
Dodatok k Rámcovej zmluve zo dňa 11.12.2020
D-5/2022
0,00 € Ing. Július Beke- Mäso-údeniny Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
18. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode na dodanie základných potravín
D-4/2022
24 864,10 € Mabonex Slovakia spol. s.r.o. Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
29. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode na dodanie potravín
D-3/2022
15 828,16 € Mabonex Slovakia s.r.o. Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
27. Apríl 2022
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode na dodanie potravín
D-2/2022
25 388,80 € C.B.C.G., spol. s.r.o. Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
26. Apríl 2022
Nájomná zmluva na prenájom nebytových priestorov
Z-4/2022
160,00 € Patrik Stanko Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
26. Apríl 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o bežnom účte uzavretej podľa §708 a nasl. zákona č.513/19991 Zb.
D-1/2022
0,00 € Štátna pokladnica5 Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo