Centrálny register zmlúv

Mestské kultúrne stredisko

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Október 2023
Dohoda o urovnaní záväzkovo-právnych vzťahov a vysporiadanie vzájomných záväzkov
Dohoda o urovnaní záväzkovo-právnych vzťahov a vysporiadanie vzájomných záväzkov
50,00 € Bc. Peter Kročko Mestské kultúrne stredisko
24. Október 2023
Dohoda o urovnaní záväzkovo-právnych vzťahov a vysporiadanie vzájomných záväzkov
Dohoda o urovnaní záväzkovo-právnych vzťahov a vysporiadanie vzájomných záväzkov
300,00 € Peter Beľák Mestské kultúrne stredisko
24. Október 2023
Dohoda o urovnaní záväzkovo-právnych vzťahov a vysporiadanie vzájomných záväzkov
Dohoda o urovnaní záväzkovo-právnych vzťahov a vysporiadanie vzájomných záväzkov
60,00 € Elena Kyseľová Mestské kultúrne stredisko
9. Október 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
Zmluva o výpožičke
0,00 € Mesto Revúca Mestské kultúrne stredisko
19. September 2023
ZMLUVA O DIELO č. 28/MsKS/2023
28/MsKS/2023
200,00 € Radoslav Hvišč Mestské kultúrne stredisko
13. September 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci
Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci
Doplnená
0,00 € Mesto Revúca Mestské kultúrne stredisko
11. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-514-04062
23-514-04062
4 000,00 € Fond na podporu umenia Mestské kultúrne stredisko
21. August 2023
ZMLUVA O DIELO č.38/2023
38/2023
600,00 € Silvester Zajačko Mestské kultúrne stredisko
11. August 2023
Z M L U V A č. 17/2023 o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu podľa zákona č. 185/2015 Zbierky zákonov
17/2023
0,00 € Vladimír Michalko Mestské kultúrne stredisko
11. August 2023
ZMLUVA O DIELO č. 36/2023 uzatvorená v zmysle § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka
36/2023
300,00 € Radoslav Hvišč Mestské kultúrne stredisko
8. August 2023
Zmluva o spolupráci
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
0,00 € DIVADLO DIVA Bratislava Mestské kultúrne stredisko
26. Jún 2023
HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA
VP/23/02148/006
0,00 € SOZA Mestské kultúrne stredisko
16. Jún 2023
Z M L U V A č. 16/2023 o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu podľa zákona č. 185/2015 Zbierky zákonov
16/2023
200,00 € Marek Giertl Mestské kultúrne stredisko
14. Jún 2023
Kúpna zmluva č.14/2023/MsKS
14/2023/MsKS
68,00 € Bc.Renáta Bátoriová Mestské kultúrne stredisko
14. Jún 2023
Z M L U V A č. 15/2023 o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu podľa zákona č. 185/2015 Zbierky zákonov
15/2023
0,00 € Miloslav Kráľ Mestské kultúrne stredisko
29. Máj 2023
Z M L U V A č. 14/2023 o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu podľa zákona č. 185/2015 Zbierky zákonov
14/2023
0,00 € Patrik Korinok Mestské kultúrne stredisko
18. Máj 2023
Z M L U V A č. 13/2023 o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu
13/2023
0,00 € Sisa Féherová Mestské kultúrne stredisko
18. Máj 2023
Zmluva o dielo č.34/2023
34/2023
0,00 € Juraj Genčanský Mestské kultúrne stredisko
17. Máj 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
zmluva o podnájme nebytových priestorov
648,00 € REVÚCKE KOBERCE SYNTETICKÉ Mestské kultúrne stredisko
16. Máj 2023
ZMLUVA O UMELECKOM VÝKONE č. 12/2023
12/2023
0,00 € Denis Gono Mestské kultúrne stredisko