Centrálny register zmlúv

Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho, Školská 21, Veľký Krtíš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Apríl 2024
Rámcová kúpna zmluva
81/2024
9 100,00 € Ladislav Nagy - NAZEL Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho, Školská 21, Veľký Krtíš
8. Apríl 2024
Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny
328/2024
0,00 € MAGNA ENERGIA a. s. Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho, Školská 21, Veľký Krtíš
7. Marec 2024
Rámcová kúpna zmluva
80/2024
1 000,00 € AGROKIRHU GROUP s. r. o. Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho, Školská 21, Veľký Krtíš
20. Február 2024
Rámcová kúpna zmluva
79/2024
8 600,00 € Tatranská mliekareň a. s. Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho, Školská 21, Veľký Krtíš
30. Január 2024
Rámcová kúpna zmluva
78/2024
6 000,00 € CHRIEN, spol. s. r. o. Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho, Školská 21, Veľký Krtíš
26. Január 2024
Rámcová kúpna zmluva
76/2024
15 500,00 € Ján Machovič EDEN Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho, Školská 21, Veľký Krtíš
26. Január 2024
Rámcová kúpna zmluva
77/2024
0,00 € AG FOODS SK s.r.o. Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho, Školská 21, Veľký Krtíš
18. Január 2024
Rámcová kúpna zmluva
75/2024
0,00 € Kipa, s. r. o. Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho, Školská 21, Veľký Krtíš
10. Január 2024
Rámcová kúpna zmluva
71/2024
0,00 € DRUMAS AGRO s. r. o. Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho, Školská 21, Veľký Krtíš
10. Január 2024
Rámcová kúpna zmluva
72/2024
8 300,00 € Štefan Mesároš - VEZOPAX Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho, Školská 21, Veľký Krtíš
10. Január 2024
Rámcová kúpna zmluva
73/2024
7 100,00 € COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho, Školská 21, Veľký Krtíš
10. Január 2024
Rámcová kúpna zmluva
74/2024
4 500,00 € TIWA s. r. o. Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho, Školská 21, Veľký Krtíš
22. December 2023
Zmluva o spolupráci
327/2023
0,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho, Školská 21, Veľký Krtíš
4. December 2023
Zmluva o nájme
326/2023
0,00 € Autoškola Gonda L+L, s. r. o. Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho, Školská 21, Veľký Krtíš
21. November 2023
Rámcová kúpna zmluva
70/2023
2 610,00 € Ján Machovič EDEN Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho, Školská 21, Veľký Krtíš
18. Október 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti
325/2023
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho, Školská 21, Veľký Krtíš
5. September 2023
Zmluva o nájme
322/2023
0,00 € Kvetoslava Uhliarová Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho, Školská 21, Veľký Krtíš
5. September 2023
Zmluva o nájme
323/2023
0,00 € WINNIE s. r. o. Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho, Školská 21, Veľký Krtíš
5. September 2023
Zmluva o zabezpečení činnosí BOZP
324/2023
0,00 € Ján Pavlov Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho, Školská 21, Veľký Krtíš
16. Máj 2023
Čiastková zmluva
321/2023
0,00 € O2Slovakia, s. r. o. Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho, Školská 21, Veľký Krtíš