Centrálny register zmlúv

Spojená škola, Hlavná 2, Žilina-Bytčica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.003/SŠ/2024/T
č.003/SŠ/2024/T
20,00 € Obecný športový klub Spojená škola, Hlavná 2, Žilina-Bytčica
5. Február 2024
Dohoda č.002/SŠ/2024/T o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 010/SŠ/2023/T
č.002/SŠ/2024/T
0,00 € Ing. Lucia Pavlíková Spojená škola, Hlavná 2, Žilina-Bytčica
5. Február 2024
Dohoda č.002/SŠ/2024 o ukončení nájmu nebytových priestorov
č.002/SŠ/2024
0,00 € HASTAV ŽILINa s.r.o. Spojená škola, Hlavná 2, Žilina-Bytčica
14. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.035/SŠ/2023
035/SŠ/2023
368,00 € COLOROS s.r.o. Spojená škola, Hlavná 2, Žilina-Bytčica
22. Január 2024
Zmluva č. 14/2023/PP o zabezpečení spôsobu výkonu praktického vyučovania
14/2023/PP
2,20 € Stredná odborná škola stavebná Spojená škola, Hlavná 2, Žilina-Bytčica
9. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 001/SŠ/2024/T
001/SŠ/2024/T
20,00 € doc.Ing. Martin Pitoňák PhD. Spojená škola, Hlavná 2, Žilina-Bytčica
9. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č.001/SŠ/2024
001/SŠ/2024
15,00 € Igor Tomašec - IT-EX Spojená škola, Hlavná 2, Žilina-Bytčica
2. Október 2023
Dodatok č. 1 k čiastkovej zmluve o dodávke elektriny zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku uzatvorenej na základe rámcovej dohody č. 1205/2022/OSMal/2022
Dodatok č. 1 k čiastkovej zmluve o dodávke elektriny zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku uzatvorenej na základe rámcovej dohody č. 1205/2022/OSMal/2022
161,87 € Stredoslovenská energetika a.s. Spojená škola, Hlavná 2, Žilina-Bytčica
14. December 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu - čiastková zmluva
036/SŠ/2023
15 359 000,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s. Spojená škola, Hlavná 2, Žilina-Bytčica
21. December 2023
Kolektívna zmluva
Kolektívna zmluva
0,00 € OZPS aV Spojená škola, Hlavná 2, Žilina-Bytčica
5. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 014/SŠ/2023/T
014/2023/T
20,00 € Ing. Ľuboš Ondrička Spojená škola, Hlavná 2, Žilina-Bytčica
5. December 2023
Dohoda č. 015/SŠ/2023 o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 008/SŠ/2023/T
č.015/SŚ/2023
0,00 € Obecný športový klub Spojená škola, Hlavná 2, Žilina-Bytčica
1. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 011/SŠ/2023/T
011/SŠ/2023/T
20,00 € UNIQ SOCIAL MEDIA Spojená škola, Hlavná 2, Žilina-Bytčica
1. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 011/SŠ/2023/T
011/SŠ/2023/T
20,00 € TJ TATRAN Bytčica Spojená škola, Hlavná 2, Žilina-Bytčica
1. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 012/SŠ/2023/T
č.012/SŠ/2023/T
20,00 € Športový klub Lietava Spojená škola, Hlavná 2, Žilina-Bytčica
28. November 2023
Zmluva o dielo a o poskytovaní služieb č. 013/SŠ/2023
č.013/SŠ/2023
570,00 € doc. Mgr. Martin Brestovansky, PhD. Spojená škola, Hlavná 2, Žilina-Bytčica
14. November 2023
Zmluva o nájme priestorov za účelom parkovania vozidla
Zmluva o nájme priestorov za účelom parkovania vozidla
100,00 € Mgr. Tomáš Milata Spojená škola, Hlavná 2, Žilina-Bytčica
14. November 2023
Zmluva o nájme priestorov za účelom parkovania vozidla
Zmluva o nájme priestorov za účelom parkovania vozidla
100,00 € Mgr. Ivana Kormancová Kopásková Spojená škola, Hlavná 2, Žilina-Bytčica
7. November 2023
Dodatok č.2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 01/2021 zo dňa 28.5. 2021 a v znení Dodatku č. 1 zo dňa 30. 5. 2022
Dodatok č.2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 01/2021 zo dňa 28.5. 2021 a v znení Dodatku č. 1 zo dňa 30. 5. 2022
1 176,60 € Helena Mihalcová Spojená škola, Hlavná 2, Žilina-Bytčica
20. Október 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania v školskom roku 2023/2024 č. 034/SŠ/2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania v školskom roku 2023/2024 č. 034/SŠ/2023
4,02 € Salón Beautifal 1 s,.r.o. Spojená škola, Hlavná 2, Žilina-Bytčica