Centrálny register zmlúv

Technické služby mesta Humenné

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Október 2022
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere použitých jedlých olejov a tukov z domácností
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere použitých jedlých olejov a tukov z domácností
Doplnená
0,00 € TRAFIN OIL SK, s.r.o. Technické služby mesta Humenné
23. Máj 2024
Prenájom hrobového miesta
4817/12/94-3/2024
29,00 € Technické služby mesta Humenné Eva Habalová
23. Máj 2024
Prenájom hrobového miesta
178/06/71-3/2024
73,00 € Technické služby mesta Humenné Eva Habalová
23. Máj 2024
Prenájom hrobového miesta
07/2004999-1/2024
114,00 € Technické služby mesta Humenné Mária Savkaničová
22. Máj 2024
Prenájom hrobového miesta
4691/06/94-2/2024
73,00 € Technické služby mesta Humenné Ľubica Horvátová
22. Máj 2024
Prenájom hrobového miesta
2014/137-1/2024
78,00 € Technické služby mesta Humenné Mária Račková
21. Máj 2024
Prenájom hrobového miesta
30/2024
126,00 € Technické služby mesta Humenné Margita Karabínová
21. Máj 2024
Prenájom hrobového miesta
509/08/73-3/2024
78,00 € Technické služby mesta Humenné Ružena Ploranská
21. Máj 2024
Prenájom hrobového miesta
4663/05/94-2/2024
150,00 € Technické služby mesta Humenné Eva Gregušová
20. Máj 2024
Prenájom hrobového miesta
1028/09/76-2/2024
39,00 € Technické služby mesta Humenné Eva Čochráčová
20. Máj 2024
Prenájom hrobového miesta
2015/68-1/2024
78,00 € Technické služby mesta Humenné Ing. Milan Ferko
20. Máj 2024
Prenájom hrobového miesta
2014/112-1/2024
39,00 € Technické služby mesta Humenné Mária Tobšová
20. Máj 2024
Prenájom hrobového miesta
661/07/74-3/2024
206,00 € Technické služby mesta Humenné Darina Jarošová
20. Máj 2024
Prenájom hrobového miesta
2305/11/82-3/2024
73,00 € Technické služby mesta Humenné Jozef Andiľ
20. Máj 2024
Prenájom hrobového miesta
06/200455555-1/2024
78,00 € Technické služby mesta Humenné Eva Čubirková
17. Máj 2024
Dodatok č. 4 k zmluve č. 726 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu
726
0,00 € Technické služby mesta Humenné MEHANNA s.r.o.
17. Máj 2024
Dodatok č. 7 k zmluve č. 540 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu
540
0,00 € Technické služby mesta Humenné Spojená škola internátna
17. Máj 2024
Zmluva č. 667/2024 o množstvovom zbere, preprave a zneškodnení komunálneho a drobného stavebného odpadu
667/2024
0,00 € Technické služby mesta Humenné VV SPORT s.r.o.
17. Máj 2024
Prenájom hrobového miesta
4706/07/94-2/2024
39,00 € Technické služby mesta Humenné Viera Megelová
16. Máj 2024
Prenájom hrobového miesta
28/2024
65,00 € Technické služby mesta Humenné MUDr Jaroslav Hrivňák