Centrálny register zmlúv

Obec Kvetoslavov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Február 2024
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd Melich
444/2024
0,00 € Ing. Štefan Melich Obec Kvetoslavov
16. Február 2024
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd Tonkovič
542/2024
0,00 € Jaroslav Tonkovič Obec Kvetoslavov
14. Február 2024
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd Szűcsová
906/2024
0,00 € Ing. Jana Szűcsová Obec Kvetoslavov
1. Február 2024
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd Matwij
598/2024
0,00 € Mgr. Erika Matwij Obec Kvetoslavov
22. Január 2024
Nájomná zmluva
411/2024
0,00 € Ing. Vladimír Rybár Obec Kvetoslavov
10. Január 2024
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd Mitana
911/1/2023
0,00 € Ing. Denis Mitana Obec Kvetoslavov
10. Január 2024
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd Moja správcovská spoločnosť
934/2024
0,00 € Moja správcovská spoločnosť s. r. o. Obec Kvetoslavov
9. Január 2024
Návrh poistnej zmluvy 2409333753
409/2023
346,13 € Generali Poisťovňa Obec Kvetoslavov
9. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
410/2024
5 760,00 € Visions Consulting, s.r.o. Obec Kvetoslavov
29. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
407/2023
108 161,50 € ATOPS Development 3 s.r.o. Obec Kvetoslavov
29. December 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov
408/2023
0,00 € ELEKOS Obec Kvetoslavov
27. December 2023
ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY E100009261
406/2023
0,00 € RIGHT POWER a.s Obec Kvetoslavov
20. December 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd Škopec
901/1/2023
0,00 € Ing. Ján Škopec Obec Kvetoslavov
20. December 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd Horváth
910/2023
0,00 € Ján Horváth Obec Kvetoslavov
20. December 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd Piaček
933/2023
0,00 € PhDr. Vladimír Piaček, PhD Obec Kvetoslavov
18. December 2023
ZMLUVA O PREVÁDZKOVANÍ VEREJNEJ KANALIZÁCIE
403/2023
150 000,00 € ATOPS Development 3 s.r.o. Obec Kvetoslavov
18. December 2023
ZMLUVA O USKUTOČNENÍ STAVEBNÝCH PRÁC
404/2023
0,00 € ATOPS Development 3 s.r.o. Obec Kvetoslavov
18. December 2023
Dohoda o ručení
405/2023
150 000,00 € Ing. Jozef Janík Obec Kvetoslavov
15. December 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd Duduczová
518/2023
0,00 € Irena Duduczová Obec Kvetoslavov
13. December 2023
Návrh poistnej zmluvy
2409333704
129,89 € Generali Poisťovňa Obec Kvetoslavov