Centrálny register zmlúv

Obec Lehnice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Máj 2024
Zmluva o odbere a zhodnotení biologicky rozložiteľného odpadu
220032024
0,00 € BIOSAN Consult, s.r.o. Obec Lehnice
14. Máj 2024
Nájomná zmluva
120241505
192,40 € Ladislav Kiss Obec Lehnice
3. Máj 2024
Nájomná zmluva
102024354
81,00 € Tibor Rigó, Angelika Rigóová Kellerová Obec Lehnice
30. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
2024/398
72 000,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Obec Lehnice
30. Apríl 2024
Dohoda o vyporiadaní vzájomných pohľadávok ich započítavaním
30042024
1 105,63 € Ján Gschvantner a Aneta Gschvantnerová Obec Lehnice
30. Apríl 2024
Nájomná zmluva
52024719
94,30 € Viera Lászlóová, Angelika Ábrahámová Obec Lehnice
23. Apríl 2024
Nájomná zmluva
42024719
89,30 € Kateřina Shtukunová, Oleksandr Shtukun Obec Lehnice
23. Apríl 2024
Nájomná zmluva
72024354
80,60 € Helena Rigová, Jozef Kőzseghy Obec Lehnice
23. Apríl 2024
Nájomná zmluva
52024354
95,60 € Emil Farkas, Marián Farkas, Zoltán Farkas, Ľudovít Farkas, Richard Farkas Obec Lehnice
23. Apríl 2024
Nájomná zmluva
122024354
81,20 € Ján Sárközi, Mária Sárköziová Obec Lehnice
23. Apríl 2024
Nájomná zmluva
132024354
81,00 € Tamás Sárközi, Ján Sárközi Obec Lehnice
23. Apríl 2024
Nájomná zmluva
62024719
84,30 € Anna Királyová Obec Lehnice
19. Apríl 2024
Nájomná zmluva
162024354
85,60 € Monika Rigóová, Tibor Rigó, Zoltán Rigó Obec Lehnice
19. Apríl 2024
Nájomná zmluva
32024719
94,30 € Katarína Mészárosová, Jozef Mészáros, Katarína Mészárosová Obec Lehnice
11. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2021/005017
D01_SEP-IMRK2-2021/005017
-161 928,38 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Obec Lehnice
11. Apríl 2024
Nájomná zmluva
42024792
160,60 € Mária Rózsaová Obec Lehnice
10. Apríl 2024
Nájomná zmluva
092024655
217,80 € Margita Sárköziová, Margita Banyáková, Ladislav Banyák Obec Lehnice
10. Apríl 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme zo dňa 01.01.2013
09042024
0,00 € Slovanet, a.s. Obec Lehnice
9. Apríl 2024
Nájomná zmluva
052024655
165,30 € Angelika Brezovská, Patrik Vincze Obec Lehnice
9. Apríl 2024
Nájomná zmluva
62024655
273,10 € Alica Bindicsová, Katarína Rigóová Obec Lehnice