Centrálny register zmlúv

Obec Nový Život

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Február 2024
Zmluva č. 1/2024
D-1/2024
20 000,00 € Obec Nový Život FC Nový Život
7. Február 2024
Zmluva č. 2/2024
D-2/2024
1 000,00 € Obec Nový Život CSEMADOK ZO Eliášovce
7. Február 2024
Zmluva č. 3/2024
D-3/2024
800,00 € Obec Nový Život CSEMADOK ZO Tonkovce
7. Február 2024
Zmluva č. 7/2024
D-7/2024
900,00 € Obec Nový Život Jednota dôchodcov na Slovensku ZO Nový Život
7. Február 2024
Zmluva č. 6/2024
D-6/2024
900,00 € Obec Nový Život SČK ZO Vojtechovce
7. Február 2024
Zmluva č. 5/2024
D-5/2024
950,00 € Obec Nový Život SČK ZO Eliášovce
7. Február 2024
Zmluva č. 4/2024
D-4/2024
500,00 € Obec Nový Život FAE - Felvidéki Alkotók Egyesülete
2. Február 2024
Darovacia zmluva
OcUNŽ-93/2024
2 980,00 € R-CONSULTING. s.r.o. Obec Nový Život
18. Január 2024
Zmluva o dielo
OcUNŽ-38/2024
108,00 € Zoltán Faragó - IZO - BAU Obec Nový Život
20. December 2023
Zmluva o poskytovaní FP pri odkázanosti FO na pomoc inej FO ...
OcUNŽ-523/2023
0,00 € Ružová Záhrada Obec Nový Život
28. November 2023
Kúpna zmluva
OcUNŽ-423/2023
2 020,00 € Západoslovenská distribučná a.s. Obec Nový Život
23. November 2023
Zmluva o dielo
OcUNŽ-519/2023
18 950,00 € DKVIA Z-way s.r.o. Obec Nový Život
23. November 2023
Zmluva o dielo
OcUNŽ-520/2023
13 400,00 € DKVIA Z-way s.r.o. Obec Nový Život
17. November 2023
Zmluva o budúcom prevádzkovaní verejnej kanalizácie
OcUNŽ-551/2023
0,00 € AQUAVITA PLUS, s.r.o. Obec Nový Život
17. November 2023
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve
OcUNŽ-166/2023-2
0,00 € Obec Nový Život Ing. Ján Bognár
10. November 2023
Zmluva o dielo č. 1/11/2023
OcUNŽ-505/2023
22 150,00 € Prostav RH s.r.o. Obec Nový Život
25. Október 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
OcUNŽ-485/2023
184,30 € Orange Slovensko Obec Nový Život
11. Október 2023
DODATOK č. 1 k Zmluve o spolupráci zo dňa 3.4.2023
OcUNŽ-189/2023-2
2 400,00 € Obec Nový Život Obec Hviezdoslavov
11. Október 2023
Kúpna zmluva
OcUNŽ-166/2023
4 120,00 € Obec Nový Život Ing. Ján Bognár
20. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 11/CKF/2023
OcUNŽ-420/2023
1 850,00 € Trnavský samosprávny kraj Obec Nový Život