Centrálny register zmlúv

Obec Nový Tekov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Február 2023
ZMLUVA O ODBORNEJ POMOCI PRE VÝKON SPRÁVY MAJETKU ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD
7/2023
315,00 € LACKOVICOV SERVIS s.r.o. Obec Nový Tekov, Nový Tekov 226
22. Marec 2023
Zmluva o zájazde
FQR SK 01/2022
19 862,00 € Ing. Janka LUKÁČOVÁ LYMOS-TURIST Obec Nový Tekov, Nový Tekov 226
13. Marec 2023
Zmluva o zájazde
23155
23 100,00 € AQUAMARIN, cestovná kancelária Obec Nový Tekov, Nový Tekov 226
13. Marec 2023
Zmluva o zájazde
23156
22 550,00 € AQUAMARIN, cestovná kancelária Obec Nový Tekov, Nový Tekov 226
17. Február 2023
Zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
23/18400/0343-ZOPZ
0,00 € ZSD Čulenova 6 Bratislava Obec Nový Tekov, Nový Tekov 226
17. Február 2023
Kúpna zmluva
14/2023
37 700,00 € Slovenská pošta, a.s. Obec Nový Tekov, Nový Tekov 226
17. Február 2023
Zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
22/18400/2903-ZoPz
0,00 € ZSD Čulenova 6 Bratislava Obec Nový Tekov, Nový Tekov 226
16. Február 2023
Zamestnávateľská zmluva
00307319
0,00 € D o p ln ko v á d ô c h o d k o v á s p o lo č n o s ť T a tra b a n k y a.s. Obec Nový Tekov, Nový Tekov 226
16. Február 2023
Zamestnávateľská zmluva
0~ O T O 7 3 1 9
0,00 € NN Tatry - Sympatia, d.d.s., Obec Nový Tekov, Nový Tekov 226
16. Február 2023
Zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
23/18400/0315-ZOPZ
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Nový Tekov, Nový Tekov 226
16. Február 2023
Zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
23/18400/0309-ZoPz
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Nový Tekov, Nový Tekov 226
14. Február 2023
ZMLUVA O NÁJME BYTU
13/2023
178,50 € Monika Mészáros, Mészáros Obec Nový Tekov, Nový Tekov 226
14. Február 2023
ZMLUVA O NÁJME BYTU
12/2023
209,00 € Ladislav Kiss, rod. Kiss Obec Nový Tekov, Nový Tekov 226
14. Február 2023
ZMLUVA O NÁJME BYTU
9/2023
234,00 € Jozef Gráf, rod. Gráf Obec Nový Tekov, Nový Tekov 226
13. Február 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
tz2017-ll-20vs2
66,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Nový Tekov, Nový Tekov 226
13. Február 2023
ZMLUVA O NÁJME BYTU
11/2023
197,00 € Petra Hrušková, rod. Hrušková Obec Nový Tekov, Nový Tekov 226
13. Február 2023
Zmluva o nájme bytu
10/2023
225,50 € Veronika Mihálová, rod. Mihálová Obec Nový Tekov, Nový Tekov 226
13. Február 2023
ZMLUVA O NÁJME BYTU
9/2023
234,00 € Jozef Gráf, rod. Gráf Obec Nový Tekov, Nový Tekov 226
3. Február 2023
Zmluva o dielo
8/2023
38 226,58 € MONSTAV PROJEKT, s.r.o. Obec Nový Tekov, Nový Tekov 226
26. Január 2023
Zmluva o dielo
2023/ENV/BK1
3 840,00 € Ing. Viktor Csala Obec Nový Tekov, Nový Tekov 226